Rentabiliteitsoefening biedt oplossing voor fout in strategisch meerjarenplan

Bij de goedkeuring van het strategisch meerjarenplan van Turnhout eind 2019 ontdekte de stad Turnhout een rekenfout van 26 miljoen euro. De fout werd ontdekt door een medewerker bij een interne controle en werd meteen open en transparant aangepakt. Een spijtig voorval, maar het stadsbestuur bleef niet bij de pakken zitten. MONDEA werd bij de arm genomen om samen met Turnhout een rentabiliteitsoefening te doorlopen.

De oefening werd opgedeeld in 9 werven, waarvan onder andere het beter ramen van de exploitatie-uitgaven en correcter de investeringen budgetteren twee voorbeelden zijn. Björn Caljon begeleidde de oefening voor MONDEA. Hij ging, samen met de medewerkers en het college, aan de slag om het maximale resultaat te behalen.

Eind september stelde het schepencollege de resultaten van de rentabiliteitsoefening voor aan de verenigde gemeenteraadscommissies. Turnhout mag terecht fier zijn op de voorgelegde resultaten. Dankzij teamwerk over diensten en clusters heen en dankzij de grote inzet van alle medewerkers, het managementteam en de politieke verantwoordelijken zijn zij erin geslaagd om het eindresultaat van 26 miljoen euro te behalen. En dat niet alleen: ze slaagden er bovendien in om hun ambities overeind te houden en onverminderd te blijven werken aan een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening.

Deze oefening heeft voor Turnhout ook een onverwachte effecten gehad. Zo is er een nieuw financieel denken ontstaan waarbij de “lucht” uit het budget wordt gehaald. Er werden goede afspraken tussen administratie en beleid gemaakt om de financiële maturiteit van de organisatie te vergroten. De management-ambities voor de komende jaren werden ook scherper gezet en in het algemeen is er een sterke teaminspanning geleverd over de organisatie heen.

Momenteel wordt er nog hard gewerkt om de rentabiliteitsoefening verder te vertalen naar een aangepast strategisch meerjarenplan. Dat is binnenkort klaar: de diensten hebben hun input al gegeven, alleen de administratieve verwerking moet nog worden voltooid. Op 9 november wordt het aangepaste meerjarenplan voorgelegd aan de gemeenteraad.