Hasselt

Centrummanager woonzorgsite
Interim manager seniorenvoorzieningen Hogevijf
Begeleiding PPS Kunstwerkenplaats
Interimmanagement diensthoofd Milieu