Ninove

Begeleiding projecten van de dienst economie
Ondersteunen van het selectieproces
Begeleiding en ondersteuning dienst lokale economie
Begeleiding dienst patrimonium
Ondersteuning managementteam
Interimmanagement diensthoofd werken en werven
Interimmanagement personeelsdienst
Interimmanagement dienst ICT