Advies en begeleiding

De Mondeaan is als een kameleon. Naast de rollen waarbij we jouw organisatie ontlasten en ondersteunen door de tijdelijk de leiding van een team of (verander)project op te nemen, nemen we vanuit onze ruime expertise en ervaring bij diverse vraagstukken even gemakkelijk de rol op van externe adviseur, begeleider of klankbord.

Dit kan zowel om eerder “technische” materie gaan, gaande van omgevingsvraagstukken tot de verdere ontwikkeling van het publiek domein en patrimonium, als op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling.