Caroline De Ridder
-
Algemeen directeur

Begeleiding dienst grondgebiedszaken

Werner Panis startte bij de gemeente Meise als projectingenieur (4 dagen per week) en vervolgens als waarnemend coördinator grondgebiedszaken (1 dag per week). De cluster grondgebiedszaken werd onder de deskundige leiding van Werner grondig...

Karen Engels
-
Teamcoach Wegen

Projectbegeleiding team wegen

Binnen gemeente Wetteren stond team wegen voor een grote uitdaging: een zeer ambitieus meerjarenplan met veel lopende riolerings- en wegenisprojecten, maar met een tekort aan personeel om de projecten op te volgen. Ivan Cuyt...

Els Scheppers
-
Diensthoofd HRM

Ondersteuning selecties

Griet Vandenabeele ondersteunde voor het lokaal bestuur van Bornem de dienst personeel op vlak van rekrutering en selectie.

“We hadden een fijne samenwerking met Griet voor het begeleiden van selecties. Het begon al bij...

Ann Bracke
-
Diensthoofd Vrije Tijd

Groeimanager

“De corona-crisis bracht een pak uitdagingen met zich mee voor onze dienst Vrije Tijd. Vooral toen de maatschappij met mondjesmaat weer openging, zaten we met de handen in het haar.

De wijzigende maatregelen voor...

Gunther Simoens
-
Schepen

Procesbegeleiding nieuwe website

Samen bouwen we aan een website voor gemeente Dentergem

Een website voor een gemeente is als het ware een digitaal open gemeentehuis waar alle diensten en producten 24 op 24 en 7 op...

Guy Bodeux
-
Algemeen directeur

Fusiebegeleiding

Guy Bodeux, algemeen directeur van de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen, vertelt ons hoe hij de inzet van Mondea in het fusietraject ervaren heeft:

“Toen op 23 februari 2016 werd aangekondigd dat de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en...