Mentoring

Mentoring betekent dat één van onze ervaren Mondeanen zijn/haar inhoudelijke kennis en ervaringen één-op-één uitwisselt met zijn/haar mentee, de mentee feedback geeft m.b.t. concrete cases, de mentee vanuit zijn eigen ervaringen concrete inzichten en oplossingen aanbiedt, een ruggensteun vormt voor de mentee en hem/haar begeleidt in zijn/haar groeiproces.

In een mentoringtraject kunnen onze mentoren jullie interne veranderingsmanager adviseren over change management, projectmanagement en de balans trachten te bewaken tussen micro en macro management. De verandering wordt van binnenuit getrokken maar achter de schermen, via de mentor, wordt de veranderingsmanager geruggensteund. Op deze manier kan de zeer ruime ervaring van de Mondeanen op een zeer efficiënte manier in de organisatie geïnjecteerd worden.