Procesbegeleiding nieuwe website

Projectomschrijving

Lokaal bestuur Dentergem wilde een nieuwe website met digitaal loket en werken op afspraak integreren. Nele Moortgat en Heidi Spiessens ondersteunden hen hierbij.

Testimonial

Samen bouwen we aan een website voor gemeente Dentergem

Een website voor een gemeente is als het ware een digitaal open gemeentehuis waar alle diensten en producten 24 op 24 en 7 op 7 online worden aangeboden. De impact van dergelijk vernieuwingstraject is dan ook ingrijpend.

Bij de start van dit project stond onze gemeente voor een extra grote opdracht. De start van het traject ging gepaard met het vertrek van onze communicatiemedewerker. Om dit op te vangen klopten we aan bij MONDEA voor een begeleidingstraject.
We werden hierin begeleid door Nele Moortgat.

Een website is veel meer dan een frontpagina want de interne werking van de gemeente wordt in kaart gebracht en weergegeven in de structuur van de site. Naast de website werden er nog enkele nieuwe applicaties mee opgenomen in het traject wat het nog extra uitdagend maakte. Zo introduceerden we een heel digitaal loket en implementeerden we ook een toepassing om afspraken te maken bij de gemeentediensten.

Een stappenplan werd opgesteld, acties met interne diensten gedefinieerd en samen werkten we stap voor stap naar het nieuwe portaal. Naast Nele kwam ook Heidi ons assisteren voor praktische ondersteuning.

Stap voor stap werkten onze diensten samen, onder begeleiding van Nele en Heidi om hun departement te digitaliseren

Naar de lancering toe was het controleren, testen en nog eens testen om dan uiteindelijk online te gaan.

Het team van MONDEA bracht met veel enthousiasme hun ervaring in ons project en zorgde voor begeleiding, opmaak en opleiding.

De ervaring die ze voorstelden bij de start werden in ons traject meer dan bevestigd.

Gunther Simoens - Schepen