Projectbegeleiding team wegen

Projectomschrijving

Projectbegeleiding team wegen

Testimonial

Binnen gemeente Wetteren stond team wegen voor een grote uitdaging: een zeer ambitieus meerjarenplan met veel lopende riolerings- en wegenisprojecten, maar met een tekort aan personeel om de projecten op te volgen. Ivan Cuyt van MONDEA werd ingeschakeld om zowel de projecten in ontwerpfase als de projecten in uitvoering op te volgen.

Onmiddellijk na zijn opstart werd duidelijk dat Ivan zeer zelfstandig aan de slag gaat. Hij bijt zich in projecten vast, maakt zich de informatie snel eigen en draaide heel snel mee met de molen van de lopende projecten. Hij beschikt over de nodige technische kennis en inzichten om werfvergaderingen mee te volgen, plannen kritisch te bekijken, heeft veel kaas gegeten van overheidsopdrachten, begrijpt de administratieve procedures die dergelijke projecten doorlopen, … Kortom een absolute meerwaarde om het hiaat bij team wegen op te vullen.

We zijn verheugd ondertussen iemand nieuw aangesteld te hebben. De grote uitdaging was nu om de kennis van de lopende projecten van Ivan door te geven aan de nieuwe collega. Ivan nam de nieuwe collega onmiddellijk onder zijn vleugels, geeft op een gestructureerde manier uitleg over de diverse projecten, …  Door het overlappen van de indienststelling van Ivan en de nieuwe collega, kon de nieuwe collega zich inwerken en de nodige vragen stellen.

Door zijn ervaring in andere lokale besturen, denkt Ivan ook mee na over het structureren van de informatiestroom binnen team wegen: welke overlegmomenten zijn nuttig, hoe gebeurt informatieoverdracht naar de teamcoach, hoe wordt het teamoverleg vorm gegeven, …? Naast het delen van zijn technische kennis kan hij ook een coachende rol opnemen.

Ivan is een harde werker met een hoge productiviteit en daarnaast een heel aangenaam persoon om mee samen te werken. Er is plaats voor humor en een fijne babbel. We zijn opgetogen hem in Wetteren in ons team te hebben gehad!

Karen Engels - Teamcoach Wegen