Dirk Remy

Team groeiende organisaties

Dirk Remy heeft een master in de Godsdienstwetenschappen en master in de Criminologie, en heeft daarnaast een lerarenopleiding genoten voor het Hoger Secundair onderwijs.

Voorafgaand aan zijn rol als senior expert binnen Mondea was Dirk vele jaren actief binnen zowel de socio-culturele als de welzijns- en zorgsector.

Dirk was van eind 2015 tot eind 2022 Algemeen Directeur van het Dienstverleningscentrum Heilig Hart in Bachte-Maria-Leerne, een voorziening van 540 medewerkers actief in ondersteuning en residentiële opvang van zowel volwassenen als minderjarigen met fysieke en mentale beperkingen. In deze periode heeft Dirk de organisatie samen met het directieteam door drie grote uitdagingen begeleid en gecoacht. Voor de volwassenwerking werd de overschakeling gemaakt naar het persoonsvolgende budget. Een ingrijpende omwenteling die zowel op het vlak van de inhoudelijke processen als financieel beheer en opvolging heel wat voeten in de aarde had. Vanaf 2020 kwam daar het crisismanagement o.w.v. corona bij. De operationele aanpak, de beleidsmatige keuzes en de crisiscommunicatie werden gedurende ruim anderhalf jaar samengebracht in een crisiscel onder leiding van Dirk. Doorheen deze twee uitdagingen initieerde Dirk samen met zijn team tevens een organisatiekanteling. De eerder verkokerde werking werd beantwoord door een nieuwe, meer heldere organisatiestructuur met meer ruimte voor autonomie, zelforganisatie en korte beslissingslijnen.

Voor Dirk bij DVC Heilig Hart aan de slag ging, was hij actief in de welzijnssector, meer bepaald het Algemeen Welzijnswerk. De grootste uitdaging in die periode was het vinden van synergie tussen de verschillende, veeleer kleinschalige centra in de provincie Oost-Vlaanderen. Dirk was er een van de drijvende krachten achter een structurele samenwerking van de twee Centra Algemeen Welzijnswerk in Gent, dit als voorafname van een mogelijke fusie. Toen deze werd doorkruist door een verplichte fusie werd Dirk van 2014 tot eind 2015 provinciaal personeelsdirecteur. Het werd een boeiende periode van werken aan de inhoudelijke en de organisatorische processen van een fusie, met bijzondere aandacht voor de arbeidsrechtelijke context en de onderhandelingen met de sociale partners.

De start van de professionele loopbaan van Dirk lag in de socio-culturele sector. Als medewerker en later als diensthoofd van de studiedienst van de Gezinsbond, op dat moment een ledenvereniging met ruim 300.000 leden, leerde Dirk de knepen van het vak inzake (politieke) belangenbehartiging en werken met en voor leden van een grootschalige ledenorganisatie. Dit vereiste voldoende politieke feeling en bereidheid tot het sluiten van compromissen.

Als externe partner en procesbegeleider deelt Dirk graag zijn ervaring en deskundigheid voor organisaties in de zorg-, welzijns- en onderwijssector bij de voorbereiding, opmaak en implementatie van strategie alsook via begeleiding bij (intersectorale) transitietrajecten.