Eva Poelemans

Team groeiende organisaties

Eva Poelemans is actief als coach, trainer en consultant. Ze is occasioneel docent in de provinciale bestuursscholen en faciliteert regelmatig workshops. Haar focus ligt op de non- en semi-profit sector.

Eva is licentiaat in de rechten en volgde bijkomende opleidingen in change management en coaching. Voor ze als consultant aan de slag ging, was Eva actief in het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem (300 medewerkers).

Als stafmedewerker (2008-2017) was ze er verantwoordelijk voor organisatiebrede trajecten zoals het opmaken en implementeren van het organisatiebeheersingssysteem, complexe veranderingstrajecten met multi-disciplinaire teams en opmaak van het meerjarenplan. Ze maakte deel uit van het managementteam en verving de secretaris bij diens afwezigheid. Vervolgens was Eva in Scherpenheuvel-Zichem actief als algemeen directeur van de stad en het OCMW (2018-2020). Ze gaf leiding aan de stads-en gemeentediensten, inclusief het autonoom gemeentebedrijf. Ze loodste het lokaal bestuur mee door de integratie-oefening stad en OCMW ‘Scherp-Zicht’, met als speerpunten participatie, een gedragen missie en visie en een hedendaags organogram en HR-beleid. De interne werking werd aangepakt met de nadruk op efficiëntie en digitalisering, zonder de klantvriendelijkheid uit het oog te verliezen.

Voor Eva aan de slag ging in Scherpenheuvel-Zichem deed ze ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker bij de Antwerp Management School. Ze was daarnaast een aantal jaren advocaat aan de balie van Leuven. Ook hier lag haar focus op lokale besturen.

Eva’s persoonlijke waarden zijn verbinding, toekomstgerichtheid, integriteit en creativiteit. Al die aspecten combineert ze graag in haar erg diverse activiteiten.