Geert Schepers

Team sterke technische organisaties

Geert Schepers is master in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur electromechanica optie procestechnieken).

Bij Coenen NV deed Geert ervaring op in de industriebouw. Nadien verruimde hij zijn kennis bij Deckx Algemene Ondernemingen NV in Dessel, een klasse 8 aannemer in burgerlijke bouwkunde en infrastructuurbouw.
Geert werkt al 25 jaar als ingenieur bij het lokaal bestuur Tessenderlo. Hij startte als afdelingshoofd gemeentewerken en was verantwoordelijk voor alle openbare aanbestedingen in wegenbouw, rioleringsinfrastructuur, gebouwen en technische installaties en voor de aankoop van machines en voertuigen voor de technische uitvoeringsdiensten. In 2012 groeit hij door tot sectorhoofd grondgebiedzaken en vandaag coördineert hij de grondgebonden afdelingen omgeving, mobiliteit, gemeentewerken en de technische buitendiensten, een team van 75 medewerkers. Als lid van het managementteam deed hij diepgaande ervaring op inzake personeelsbeleid en verwierf hij een ruime kennis van overheidsmanagement. Hij bezit een brede expertise in wegenbouw, rioleringsinfrastructuur, publieke gebouwen, technische installaties en facilitair beheer.

Overheden doen regelmatig beroep op zijn expertise. Zo wordt hij vaak gevraagd als organisator of jurylid bij aanwervings- of bevorderingsprocedures van vooral hogere technische profielen.