Griet Van den Abeele

Team groeiende organisaties

Griet Van den Abeele is senior consultant talent- en competentiemanagement. Ze is licentiate in de kunstwetenschappen en heeft zich de voorbije 16 jaar bijgeschoold in HR, competentiemanagement, werving en selectie en coaching.

In 2004 startte Griet haar HR-loopbaan bij de dienst vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse zaken. Als attaché op de personeelsdienst was ze er aanvankelijk verantwoordelijk voor het Nederlandstalig personeel van de centrale diensten (400 medewerkers). Ze stond in voor opvolging van het personeelsplan, werving en selectie, dagelijkse ondersteuning van medewerkers en leidinggevenden bij HR-gerelateerde vragen, … . Daarnaast was ze projectleider voor de implementatie van een nieuwe evaluatiecyclus (Ontwikkelcirkels) en de loopbaanhervorming voor niveau A. Na een interne herstructurering werd Griet bij de cel werving & selectie, verantwoordelijk voor alle selecties van zowel de centrale diensten als de gesloten centra.
In 2008 maakte Griet de overstap naar de private sector als consultant in een selectiekantoor. Twee jaar later kwam haar ervaring binnen de publieke sector opnieuw van pas als consultant binnen de cel Public sector bij Hudson. Ze was er van A tot Z verantwoordelijk voor het coördineren, begeleiden en uitvoeren van selectieprocedures bij zowel lokale besturen als de Vlaamse overheid. Griet deed ruim ervaring op in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van de verschillende procedurele stappen eigen aan de sector: preselectie, schriftelijke proef, jurygesprekken, …. Daarnaast werd ze intern opgeleid tot gecertifieerd assessor. Griet heeft ruime ervaring in het werken binnen een overheidscontext. Begrippen als RPR, procedure, PV, motivatieplicht, …, zijn haar niet vreemd.
In 2013 maakte Griet de overstap naar een gelijkaardige functie bij Randstad Professionals. Als senior Talent & Assessment consultant nam ze naast selectieprocedures voor overheidsklanten, ook assessments af. Sinds midden 2015 is Griet zelfstandig en werkt ze onafhankelijk als consultant voor een breed scala aan selectie- en assessmentopdrachten. De focus op overheidsklanten is door haar expertise altijd aanwezig geweest. Griet neem zowel individuele screenings als grotere projecten inzake potentieelinschatting voor haar rekening.
In de periode 2014-2016 was Griet verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de potentieelinschattingen voor Universiteit Gent (250 assessments in 2014 – 200 assessments in 2016, uitgevoerd in de periode maart-juni) en de bevorderingsprocedures voor niveau D bij Waterwegen & Zeekanaal. Op vandaag wordt Griet ingeschakeld voor de selectie van verschillende profielen in diverse sectoren. Zij is vertrouwd met het screenen tot op niveau van middenkader en directie.
Griet is gecertifieerd en heeft eigen toegang tot het testplatform voor Belbin Teamrollen en Alti – MBTI-profielen. Daarnaast is zij bekend met testmethodieken van Cebir, SHL, TMA, Thalento.