Han De Bock

Team sterke technische organisaties

Han De Bock is senior expert bij Mondea.

Hij is een allrounder in de wereld van verkeer en mobiliteit.
Han volgde een bacheloropleiding Marketing en bekwaamde zich daarna verder in KMO-management. Nadien legde hij zich toe op de boeiende wereld van mobiliteit en rondde hij een studie Verkeerskunde succesvol af.

Han heeft meer dan 12 jaar ervaring als mobiliteitsambtenaar en deskundige mobiliteit bij verschillende gemeentebesturen in zowel kleine als grotere gemeentes waaronder Laakdal, Heist-op-den-Berg, Riemst en Geel en leidde er éénmansdiensten of maakte deel uit van grotere overkoepelende diensten. Een zeer grote variatie aan uitdagingen om een gemeente veiliger, vlotter, leefbaarder te maken kruisten zijn pad. Han beseft als geen ander dat de meeste projecten meestal geen rechtdoorlopende weg vormen tot op de eindbestemming maar dat belet hem niet om telkens het benodigde aantal drempels en hordes te overwinnen.  Doorheen de jaren verwierf Han een ruime expertise in wegenis- en fietspadenprojecten, dorpsherinrichtingen, verkeersnetwerken, deelmobiliteit, vervoerregiowerking, wegencategorisering en parkeerbeleid. De wegcode kent geen geheimen voor Han. Han hecht belang aan een goede verkeersopvoeding en leidde diverse verkeerssensibilisatie en verkeerseducatieve projecten voor jong en oud tot een goed einde. Zowel in het eigen als bij andere besturen werd regelmatig een beroep gedaan op zijn expertise en werd hij regelmatig ingeschakeld als jurylid bij aanwervings- en bevorderingsexamens. Verder heeft Han sterke interesse in verkeersdata en verkeersmodellering, Mobility-as-a-Serviceprojecten, deelmobiliteit en de link tussen vakgebieden mobiliteit en stadsontwikkeling/ruimtelijke ordening.

Bij Mondea neemt Han zowel de rol van interim-manager als projectmanager op.