Hannes Raes

Team groeiende organisaties

Hannes RaesĀ is master in de geschiedenis en heeft een aanvullende master in de politieke wetenschappen. Binnen Mondea wordt hij ingezet op strategische projecten binnen organisaties. Zo is hij verantwoordelijk voor de opmaak van een plan van aanpak om de overheadkosten binnen een organisatie te doen dalen. Daarnaast trekt hij een project voor de opstart van een digitaal economisch loket.

Alvorens bij Mondea aan de slag te gaan, was Hannes actief in het lokaal bestuur Aalst (1 800 medewerkers). Eerst als coƶrdinator gebiedsgerichte werking (2013-2015) waar hij verantwoordelijk was voor het ontwikkelen en implementeren van het concept gebiedsgerichte werking op maat van de organisatie. Daarna als coƶrdinator stedelijk, Europees en internationaal beleid (2015-2020) waarbij hij een kader en operationele aanpak ontwikkelde voor het Europese en internationale beleid van de stad. Begin 2017 evolueerde de functie naar die van coƶrdinator strategische planning (2017-2020) met de opmaak en goedkeuring van een nieuw strategisch meerjarenplan voor het lokaal overheidsbedrijf Aalst. Middels een doorgedreven intern-participatief Traject Aalst ā€™20-ā€˜25 met het managementteam, diensthoofden, teamverantwoordelijken en inhoudelijke experten, werden in 2018 een omgevingsanalyse en een beleidsmemorandum klaargestoomd als ambtelijke voorbereiding op de laatste fase van het traject. In 2019 faciliteerde Hannes het politiek-ambtelijke proces om te komen tot een goedgekeurd en operationeel meerjarenplan. De algemene coƶrdinatie van het proces, het faciliteren van transversale samenwerking -zowel ambtelijk als politiek-en het vinden van manieren om strategische concepten structureel te verankeren binnen de organisatie, waren belangrijke uitdagingen binnen zijn functie.