Helen Van den Troost

Team groeiende organisaties

Helen Van den Troost is senior expert bij Mondea, en werkt tevens als zelfstandig loopbaan en stress & burn-out coach.

Alvorens als freelancer aan de slag te gaan, heeft Helen diverse rollen opgenomen in de private en publieke sector.

Helen was werkzaam als diensthoofd HRM binnen het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands (2017-2022), waar ze verantwoordelijk was voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van een modern HR beleid. Dit deed ze eveneens voor het Zorgbedrijf Klein-Brabant (samen goed voor +/- 500 VTE). Helen kreeg er de kans om de dienst HRM te hervormen en uit te bouwen, met o.m. de implementatie van een werking met HR business partners. Verder trok ze diverse HR-veranderingstrajecten: uitwerking en opvolging van een nieuwe organisatiestructuur, begeleiding fusietraject tussen Puurs en Sint-Amands (op HR vlak), optimalisatie van de waarderings- en evaluatiecyclus, onthaalbeleid, implementatie telewerken/hybride werken, …

Daarvoor was Helen 14 jaar werkzaam in de private sector bij TUI. Daar heeft ze achtereenvolgens diverse rollen opgenomen (training officer, payroll officer, recruiter, recruitment coördinator) om finaal door te groeien tot HR Business Partner. In die laatste rol was ze de HR contactpersoon aangaande allerlei problemen, vragen, … voor alle medewerkers en leidinggevenden. In het verlengde hiervan ontwikkelde ze o.m. een talentenprogramma, stond ze in voor de opmaak van een competentiewoordenboek, de uitwerking van functiebeschrijvingen, workshops rond leidinggeven en coachen, ….

Mensen in beweging brengen: daar krijgt Helen energie van. Als loopbaancoach laat ze mensen groeien in hun loopbaan, competenties, talenten, …. Als stress & burn-outcoach helpt ze graag mensen om terug te veren bij stress en tegenslagen en laat ze mensen weer groeien tot een veerkrachtiger persoon.

Haar ruime HR ervaring zet ze bij Mondea graag in om organisaties te laten groeien.