Ine Plovie

Team groeiende organisaties Team sterke technische organisaties

Ine Plovie was jarenlang actief in diverse non-profit of overheidsorganisaties. Na een start in haar eerste liefde, de sportsector (Vlaamse atletiekliga) zette ze de stap naar de publieke sector in haar zoektocht naar meer maatschappelijke impact. Eerst als projectmanager recreatieve productontwikkeling bij Westtoer (autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie West-Vlaanderen) daarna in strategische en organisatiebrede functies bij stad Oostende (2011 – 2017) en stad Brugge (2017-2021).
Werken aan organisatiebrede en beleidsdomeinoverschrijdende veranderingsprojecten vormen een rode draad door haar carrière. Haar ervaringen zijn dan ook zeer uiteenlopend: opmaak van een nieuw talentdetectiesysteem in de atletiek, opmaak van een recreatieve gebiedsvisie Bulskampveld en de Brugse Rand (resulteerde onder andere in de creatie van het landschapspark Bulskampveld in Beernem), een samenwerkingsproject rondom ketenmobiliteit tussen fietsverhuurders aan de Belgische kust, implementatie van de beleids- en beheerscyclus, programmabeheer digitalisering, de eerste Smart cities stappen in Oostende en tot slot het participatiebeleid en de gebiedsgerichte communicatie bij de stad Brugge.

In dat laatste wist ze zich als een kameleon aan te passen aan een bestuurswissel en aan het gewijzigde participatiebeleid. Onder andere dankzij ‘Buurt aan de beurt’, een ambitieuze buurtbezoektoer die doorgetrokken werd in alle communicatiekanalen van de stad, steeg het vertrouwen in het lokaal bestuur van 27% naar 49%. Ook de tevredenheid over de manier waarop de Bruggelingen geconsulteerd worden door het stadsbestuur kreeg een boost (van 33% naar 49% – Stadmonitor 2021).
Ondertussen bleef er ook ruimte voor innovatievere experimenten zoals een participatieproject via tijdelijk gebruik op een oud militair domein in Zeebrugge -midden in de complexe context van de komst van een nieuwe zeesluis- maar ook de begeleiding van burgerbudgetprojecten.

Ine voelt zich op haar best in innovatieve projecten of complexe uitdagingen waarbij die de publieke ruimte of de dienstverlening aan de bewoner of bezoeker aanzienlijk moeten verbeteren. Daarbij komt haar expertise in stakeholdermanagement, communicatie en participatie heel erg van pas. Ze denkt graag out of the box en slaagt er als projectmanager en procesbegeleider in om vele partners, diensten, sectoren én burgers op één lijn te krijgen en zo de uitdaging samen te tackelen.
Als kersverse Mondeaan hoopt ze haar jarenlange expertise in verschillende contexten, besturen en projecten in te kunnen zetten. Ine wil samen met de besturen bouwen aan betere steden en gemeenten en de grote uitdagingen waar deze voor staan, aanpakken in samenwerking met alle partners.