Inge Lambrecht

Team groeiende organisaties

Inge Lambrecht is freelance consultant. Ze behaalde een master in bedrijfspsychologie, en een aanvullende master in bedrijfseconomie. Haar eerste ervaring (2007-2012) deed ze op als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Gent, binnen de vakgroep management, innovatie en ondernemerschap. Daar begeleidde ze onderzoekstrajecten rond ondernemerschap op Vlaams en Europees niveau. Daarna ging ze aan de slag als senior market research consultant bij marktonderzoeksbureau Profacts (2012-2015).  Verantwoordelijk voor een eigen klantenportefeuille, rolde ze projecten uit van A tot Z. Omwille van een sterk groeiende interesse in kwalitatief onderzoek, bouwde ze mee aan het opzetten van een aparte QUALI-cel. Vanuit die insteek nam ze tientallen interviews af bij grote en middelgrote bedrijven, zowel in de private als de publieke sector. Ook het organiseren en het begeleiden van focusgesprekken behoorden tot haar specialisme. In 2015 maakte ze de overstap naar het lokaal bestuur Aalst, eerst als kabinetschef en nadien als projectleider strategische planning. Vanuit die rol trekt ze organisatiebrede projecten, zoals het opvolgen van de realisatie van het meerjarenplan, het uitwerken van het traject organisatiebeheersing, het implementeren van projectmatig werken, en het bouwen aan een datagedreven organisatie. Eigen aan haar positie binnen de organisatie is verschillende stakeholders te kunnen samenbrengen – soms met verdeelde mening of tegenstrijdige belangen – en toch een gezamenlijk en gedragen product voort te brengen. Betrokkenheid creëren en duidelijk communiceren zijn volgens haar sleutels tot succes.