Iris Depoorter

Team sterke technische organisaties

Iris Depoorter is master in de rechten en licentiaat in de geschiedenis.

Bij het begin van haar loopbaan heeft ze in de banksector haar schouders gezet onder het project uittekenen en optimaliseren van processen. Op die manier heeft ze ervaring kunnen opdoen met procesoptimalisatie.

In het Brussels parlement stond ze zowel in voor de coördinatie van de werkzaamheden van het team, het HR-beleid, de interne en externe communicatie en was ze adviseur. Ze volgde de commissie financiën en binnenlandse zaken van zeer nabij op.

Daarna verkaste Iris naar het lokaal bestuur Grimbergen waar ze als afdelingshoofd ruimte (grondgebiedszaken) de leiding kreeg over zowel de technische diensten als de diensten ruimtelijke ordening, omgevingsbeleid en handhaving. Binnen de technische diensten behoorden zowel de technische uitvoeringsdiensten als de grote projecten tot haar verantwoordelijkheid. Iris was bovendien lid van het managementteam waardoor ze ervaring heeft opgedaan in het personeelsbeleid en het overheidsmanagement. Iris heeft de afdeling ruimte, die bij haar aankomst in volle reorganisatie was, verder vorm gegeven. Tenslotte was ze mee de trekker van het project procesoptimalisatie binnen haar afdeling.

Iris is met andere woorden voor het grote deel van haar loopbaan leidinggevende geweest van zowel grote als kleine teams binnen de openbare sector.

Tijdens haar drukke loopbaan behaalde Iris nog een master in de rechten gespecialiseerd in het publiek recht. Ze heeft daarna nog een zijsprong gemaakt naar de advocatuur, waar ze heel wat bijkomende ervaring en kennis heeft opgedaan op het gebied van omgevingsrecht, overheidsopdrachten en overheidspersoneel.

Bij Mondea neemt Iris zowel de rol van interim manager als projectmanager op.