Isabelle Michiels

Team groeiende organisaties Team sterke technische organisaties

Isabelle Michiels is expert mobiliteit. Vanuit die rol ondersteunt ze lokale besturen in het uitzetten van een mobiliteitsbeleid. Ontwikkelen van mobiliteitsvisies op vlak van parkeren, schoolomgevingen en snelheidsregimes zijn haar specialiteit. Daarnaast hebben projecten als Telraam, Route2School,… geen geheimen voor haar. Mobiliteit is bepalend voor de leefbaarheid van steden en gemeenten vindt Isabelle. Problemen voorkomen doe je bijvoorbeeld door in te zetten op verordeningen of fietsers en zwakke weggebruikers een duidelijke plaats te geven binnen het openbaar domein.

Voor Isabelle bij Mondea aan de slag ging was ze actief als mobiliteitsambtenaar bij gemeente Bornem. Haar eerste ervaringen deed ze op als administratief medewerker binnen het domein mobiliteit. Een reeks opleidingen later maakte Isabelle de overstap naar deskundige mobiliteit. Om haar kennis te verruimen, volgde Isabelle de graduaatsopleiding verkeerskunde en mobiliteit aan de VIVES Hogeschool in Kortrijk. Ze verkreeg een nog bredere kijk op alles wat met mobiliteit te maken heeft. Mobiliteit is zoveel meer dan louter de paaltjes op strategische plaatsen. Zij maakte er bij Bornem haar opdracht van om -samen met het bestuur- een visie uit te werken rond schoolomgevingen, snelheidsregimes en verkeerscirculatie in het centrum. Ook de fiets kreeg onder haar impuls meer aandacht.

Dat betrokkenheid en inspraak van groot belang zijn bij mobiliteitsingrepen is Isabelle niet vreemd. Een aanpassing van het mobiliteitsplan leidde tot een groots participatietraject. Een out of the boxtraject met on- en offline kanalen zorgde ervoor dat inwoners ook tijdens Corona hun stem konden laten horen.

Tot slot startte Isabelle ook verschillende projecten die de leefbaarheid van de gemeente verbeterden waaronder parkeeronderzoeken en onderzoek naar verkeersstromen in schoolomgevingen met de hulp van een drone.