John-Nathan Hocepied

Team groeiende organisaties

John-Nathan studeerde af als Master in de Bestuurskunde en het Publiek Management (UGent) nadat hij zijn professionele bacheloropleiding in het Sociaal Werk (HoWest) afrondde.

 

Al tijdens zijn studies was John-Nathan bezig met thema’s zoals maatschappelijk welzijn in de samenleving. Zo deed hij stage in een armoedevereniging in het Brugse waar hij later bestuurder en vervolgens voorzitter werd (en nog steeds is). Hij begon zijn loopbaan in het OCMW van Knokke-Heist waar hij verantwoordelijk was voor de sociale dienst en thuiszorgdiensten.

Na deze vervangingsopdracht stond hij ruim 6 jaar aan het hoofd van de Ontmoetingscentra (Lokale Dienstencentra) van de Stad Oostende. Als leidinggevende van het team speelde John-Nathan een belangrijke rol bij de uitwerking van een nieuwe missie, de implementatie van softwarepakketten, het harmoniseren en uniformeren van werkwijzen in functie van klantgerichtheid en het ontwikkelen van een meer beheersmatige en planmatige organisatiecultuur. Daarbij ging het verder professionaliseren van de dienst hand in hand met het creëren van draagvlak bij medewerkers; het is de overtuiging van John-Nathan dat enkel op die manier duurzame verandering gerealiseerd kan worden.

 

Ook bij zijn overstap in 2021 naar Mintus (de welzijnsvereniging van Stad en OCMW Brugge) als verantwoordelijke van de Buurtcentra (Lokale Dienstencentra en buurtwerk) bleef John-Nathan inzetten op verandertrajecten om zowel dienstverlening verder te professionaliseren als medewerkers mee(r) eigenaar te maken van hun eigen functie en taken. Samen met de medewerkers werden een nieuwe strategie en doelstellingen geformuleerd om te komen tot een meer buurtgerichte werking. Daarnaast werd o.m. ingezet op het decentraliseren van budgetopmaak en -opvolging, het herschrijven van werkingsreglementen in functie van klantgerichtheid, het ontwikkelen van een back-office voor de dienst en het opstarten van een integratietraject tussen het buurtwerk en de buurtcentra.

 

De rode draad in de aanpak van John-Nathan is het (participatief) ontwikkelen van een kompas voor het team en de medewerkers. Op die manier wordt duidelijk gecreëerd over de richting van de dienst en de beweegruimte en rollen voor medewerkers.

 

Binnen Mondea wordt John-Nathan ingezet op trajecten op vlak van organisatieontwikkeling en interim-management.