Joke Renneboog

Team groeiende organisaties

Joke Renneboog is master in de psychologie, optie Bedrijfspsychologie en Personeelsbeleid. Als HR (project) manager / HRBP met focus op soft en digital HR biedt zij HR consultancy in projecten, rekrutering en selectie, talent en ontwikkeling/opleiding, software implementaties, employer branding, social media, counseling/loopbaanbegeleiding en verloning in social profit en public sector. Zij treedt ook op als interim manager. Alvorens HumanQubit op te richten, heeft Joke diverse rollen opgenomen in voornamelijk de publieke en social profit sector.

 

Het afgelopen jaar was ze in het OLV Ziekenhuis Aalst – Asse – Ninove aan de slag als Ā Manager Rekrutering & Retentie ā€“ Talent & Ontwikkeling en was ze ondermeer verantwoordelijk voor het uitwerken van de employer branding campagne #jobvolkleur. Ze stuurde de Talent Acquisition Partners, de Learning & Development Partner en de VTO-expert aan. Tevens bood ze aan de lokale besturen van Lier, Boom en Dilbeek ondersteuning bij de IFIC-implementatie (loonschalen) in de WZCā€™s.

Na een korte passage als HR-manager bij Groep Kortrijk (= stad, OCMW, Parko, SOK) was ze van 2018 tot 2021 aan de slag bij Revalidatieziekenhuis Inkendaal als HR-verantwoordelijke / Beleidscoƶrdinator HR. In die rol was ze lid van het managementteam, verantwoordelijk voor de realisatie van het HR-beleidsplan en coƶrdinatie van de personeelsdienst (3 personen). Ze deed er rekrutering en selectie van zorg- en paramedische profielen en was er tevens lid van de werkgeversafvaardiging in Ondernemingsraad en CPBW en Procesverantwoordelijke IF.IC (voorzitter begeleidings- en beroepscommissie functietoewijzingen, faciliteren keuzeproces, samenwerking sdworx,ā€¦). Als HRBP had ze overvloedige contacten met de diensten en leidde ze employer branding campagnes en andere retentieprojecten.

 

Van 2008 tot februari 2018 werkte ze voor de Vlaamse overheid in diverse HR-rollen. Voor het Departement Bestuurszaken/Agentschap Overheidspersoneel was ze HR-regisseur en nam ze de leiding in grote change-projecten en innovatieve projecten o.a. inzake plaats- en tijdsonafhankelijk werken en verschillende leiderschapstrajecten (netwerkleiderschap, aanlooptrajecten, potentieeldetectieprojecten,…). Ze deed beleidsvoorbereidend werk (verzorgde mee de opmaak van de Ā Beleidsbrief en de voorbereiding ā€œBijdrage Regeerakkoordā€) en was projectmanager om de globale HR-strategie voor de Vlaamse overheid uit te denken en te vertalen naar concrete processen, projecten en acties in het kader van Modern HR-beleid. Ze gaf advies rond de implementatie en het gebruik van sociale media in een overheidscontext. Ze leidde het team dat Vlimpers Talent Leren (ELM van Peoplesoft) implementeerde en was lid van het coreteam HR-netwerk. Als Teamhoofd Personeel en Organisatie (2013 – 2015) stuurde ze een team aan van 32 personeelsleden, sterk in personeelsadministratie en werving en selectie. Ze gaf mee vorm aanĀ  de oprichting van het Dienstencentrum Personeelsadministratie waarbij het personeelsbeheer van de voormalige Managementondersteunende Diensten (uit de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid) werd ingekanteld in het Agentschap Overheidspersoneel.

Van 2009 tot 2011 was ze Stafmedewerker Gender en Diversiteit. Haar focus lag op het verhogen van genderdiversiteit in het management door o.a. leiderschapsontwikkeling bij vrouwen. Daarvoor werkte ze nog korte tijd voor het Agentschap Jongerenwelzijn (nu Opgroeien) als Consulent bij de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank

 

In 2015 – 2016 bracht ze via het systeem van onbetaald verlof een jaar door bij Deloitte Consulting als Senior strategy & operations / human capital consultant. Concreet waren dit haar verantwoordelijkheden: aansturen van Business Analysts en Consultants in projectteams bij voornamelijk overheidsklanten. Projectleiding van o.a. opzetten van shared service centers rond personeelsbeheer, optimalisatie van HR-processen, installeren van projectmanagement-methodologie, interim management personeelsdiensten.