Joos Gysen

Team groeiende organisaties Team sterke technische organisaties

Joos Gysen is zaakvoerder van Mondea, een joint venture tussen IDEA Consult en MONDEL. Joos is licentiaat bestuurskunde met aanvullende studies aan de KU Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School. Voor hij MONDEL en daarna Mondea oprichtte, was hij opleidingsdirecteur bij de Provincie Vlaams-Brabant en deed hij ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker.

Verschillende overheden zoals agentschappen, gemeenten, OCMW, IVA, AGB, … deden al beroep op zijn ruime ervaring, zowel voor projecten rond visie- en strategie als -en vooral- voor de vertaling naar de werkvloer. Joos is gekend en gerespecteerd in tal van rollen. Je ontmoet hem in de rol van adviseur, trainer, procesbegeleider of expert, maar ook in die van initiator, project- en transitiebeheerder of interim-manager.