Kristof Daems

Team sterke technische organisaties

Kristof Daems is industrieel ingenieur bouwkunde met een bijkomende opleiding als landmeter. Hij heeft een breed kennisveld en jarenlange ervaring in het begeleiden en uitvoeren van wegenis en rioleringsprojecten en stuurt bouwteams aan in al zijn aspecten. Momenteel is hij diensthoofd openbaar domein van de stad Halle.

Kristof was één van de pioniers binnen de werking van Pidpa als rioolbeheerder. Hij hielp de organisatie in z’n ontwikkeling tot een gewaardeerde en vooraanstaande speler op de markt van het rioleringsbeheer. Zijn projectvoorstellen en best case practices droegen bij aan deze evolutie. Optimalisatie en kwaliteitsverbetering van bestaande en nieuwe processen en dienstverlening naar de klanten en stakeholders is zijn stokpaardje.

Als gebiedsingenieur en de hieraan gekoppelde accountfunctie heeft Kristof een grondige expertise opgebouwd in infrastructuurwerken, de werking van openbare diensten en de wetgeving overheidsopdrachten.