Leen Beke

Team sterke technische organisaties

Leen Beke is senior expert bij Mondea. Ze is bio-ingenieur in de Landbouwkunde (KU Leuven) en heeft daarnaast een grondige financiële opleiding genoten via Febelfin. Haar eerste jobervaring deed Leen op als diensthoofd van het gewoon provinciebedrijf Hooibeekhoeve bij de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid werd ze ondergedompeld in de werking van een openbaar bestuur.

De opmaak van budgetten, functioneren en evalueren van personeelsleden, politieke besluitvorming, wetgeving overheidsopdrachten, opmaken beleidsprogramma’s, strategische en operationele doelstellingen,… behoren tot haar basiskennis. Als parlementair medewerker bij het Vlaams Parlement behartigde ze voornamelijk dossiers van de regio Kempen met betrekking tot de Noord-Zuid Kempen, de modal shift, de werking van de BAM nv in kader van de mobiliteitsproblematiek rond de E313, de verhoging van de bruggen van het Albertkanaal en dergelijke meer. Binnen haar functie had Leen geregeld contacten met medewerkers van de kabinetten van de bevoegde ministers.

Naast de opstart van de beleids- en beheercyclus als schepen van financiën, stuurde Leen ook heel wat grote weg- en rioleringsprojecten aan binnen de stad Geel. Daarnaast was ze intensief betrokken bij de opstart van het ESCO (Energy Service Company) project in samenwerking met het Vlaams Energiebedrijf en de opmaak van het structuurplan van de stad Geel. Als schepen bevoegd voor wonen en met meer dan zes jaar ervaring als directielid in de Geelse Huisvestingsmaatschappij, beschikt Leen over een grondige kennis van de sociale huisvestingssector. Gelijktijdig was Leen gedurende deze periode ook zelfstandig bankdirecteur waarbij ze voornamelijk de grotere investeringsdossiers voor haar rekening nam.

De afgelopen jaren deed Leen grondige ervaring op inzake omgevingsvergunningen en stedenbouw met betrekking tot zonevreemde gebieden. Op vandaag is Leen als business unit manager trekker van een innnovatieproject waarbij duurzame en circulaire technieken, inspelend op nieuwe, energieduurzame woontrends, worden ontwikkeld. Daarnaast begeleidt Leen twee renovatietrajecten van erfgoedpanden, voornamelijk in verband met de stedenbouwkundige onderbouwing en de contacten en dossiervoorbereiding richting Erfgoed.

Bij Mondea begeleidt Leen diensten omgeving.