Lies Lenearts

Team groeiende organisaties

Lies Lenaerts heeft haar loopbaan opgebouwd binnen een Vlaamse centrumstad. Als criminoloog startte ze als projectmedewerker en zette ze samenwerkingsverbanden met justitiële- en non-profit instellingen op. Al snel wist ze dat ze op het snijvlak van beleidsmatig en strategisch werken enerzijds en werken met en voor mensen anderzijds wilde actief zijn. Als HR-manager was ze 7 jaar verantwoordelijk voor het HR-beleid van een 1000-tal medewerkers en wist met haar team tal van HR-initiatieven te lanceren zoals competentiemanagement, onboardingbeleid, digitalisering van personeelsdossiers en HR-flows, … Als projectmanager organisatieontwikkeling lag haar focus vervolgens op de organisatie als systeem en begeleidde ze kleine en grote verandertrajecten (zoals de integratie tussen stad en OCMW, de verhuis van de stadsdiensten naar een nieuw kantoor, invoering van ‘het nieuwe werken’, inkanteling van provinciale diensten, een nieuwe werkstructuur voor de musea, …). Zo ontdekte ze haar passie voor het begeleiden en coachen van teams doorheen verandering en het faciliteren van veranderingsprocessen. Sinds april 2020 is Lies als freelance consultant actief. Sindsdien heeft ze in verschillende lokale besturen als interim manager gewerkt (HR, organisatiebeheer, …) en strategische projecten begeleid (strategisch HR-beleid, fusietraject tussen 2 gemeenten). Daarnaast verzorgt ze ook trainingen, workshops teamcoachings en individuele coachingtrajecten in de profitsector. Deze mix tussen deze verschillende domeinen en sectoren zorgt voor constante kruisbestuiving.

Lies is een enthousiaste, geëngageerde en mensgerichte HR-generalist, adviseur en organisatiecoach. Een strategische denker en een pragmatische doener.