Matthias Vandamme

Team groeiende organisaties

Matthias Vandamme is master in de politieke wetenschappen en master in management voor overheidsorganisaties. Als senior expert binnen Mondea neemt hij grote (veranderings)trajecten binnen organisaties voor zijn rekening. Daarnaast neemt hij de rol op van accountmanager groeiende organisaties. Hij staat in voor de contacten met de besturen, de kwaliteitsopvolging van trajecten en de actieve ondersteuning van de consultants. Voor hij bij Mondea aan de slag ging, nam Matthias verschillende rollen op in de publieke en private sector.

Tussen 2008 en 2015 begeleidde Matthias als meerdere lokale besturen en semi-publieke organisaties op het vlak van organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement. Concreet begeleidde hij de (re)organisaties van teams, het traject van de integratie van gemeente en OCMW, voerde hij moderne HR-instrumenten in, werkte hij aan organisatiedesign,… Als betrouwbaar en veelzijdig interim-manager werd Matthias ook voor langere periodes ingeschakeld in technische uitvoerende diensten (Oostkamp en Kuurne) en een woonzorgcentrum (Wielsbeke). In 2014 ondersteunde Matthias ook gemeente en OCMW Ichtegem als interim-manager naar aanleiding van het vertrek van beide algemeen directeurs.

Van 2015 tot 2019 was Matthias als programmamanager aan de slag bij stad en OCMW Roeselare (650 medewerkers). In die rol was hij verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van organisatiebrede trajecten. Hij was een gangmaker in de omslag naar een slagkrachtige, resultaatgerichte, moderne en innovatieve organisatie met een andere manier van (samen)werken. Concepten rond de New World of Working, project- en programmamanagement en de digitale werkplek werden onder zijn begeleiding geïntroduceerd. Daarnaast was Matthias verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling en implementatie van een multikanaal dienstverleningsmodel. Vanuit een stadsbreed programma realiseerde hij acties en projecten die samen als doel hadden de fysieke, telefonische en digitale dienstverlening te verbeteren. Verder ondersteunde hij als interne consultant en business partner collega’s van andere departementen bij complexe organisatievraagstukken en verbeterprojecten.

Voor zijn komst naar Mondea was Matthias aan de slag als departementsdirecteur ondersteunende diensten bij de Stad Oostende (1 700 medewerkers). Als lid van het MAT was hij er verantwoordelijk voor de directies HR, facility, ICT, bestuurszaken, catering en aankopen.
Tussen 2019 en 2021 was hij bovendien actief als HR-manager bij technologiebedrijf Stardekk. Als allereerste HR-manager in het bedrijf en lid van het managementteam speelde hij er een belangrijke rol in de professionalisering en uitbouw van het personeels- en organisatiebeleid. Binnen het bedrijf fungeerde Matthias als business partner voor het management en vormde hij de brug met de medewerkers.