Matthijs Van de Pol

Team sterke technische organisaties

Matthijs Van de Pol is senior expert bij Mondea. Hij is van opleiding marketeer en schoolde zich gaandeweg bij als stedenbouwkundige.

Matthijs werkt inmiddels 10 jaar bij het gemeentebestuur van Ravels, waarvan de eerste 5 jaar als coördinator beleidsondersteuning en aansluitend als diensthoofd omgeving en omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening. Hij implementeerde mee de beleids- en beheerscyclus. Daarnaast bestond zijn takenpakket onder meer uit interne controle en openbaarheid van bestuur. Sinds 2016 leidt hij de gemeentelijke dienst omgeving. Als lid van het diensthoofdenoverleg deed hij heel wat ervaring op in gemeentelijk beleid.
Matthijs bezit een expertise in ruimtelijke ordening, leefmilieu en wonen, maar heeft ook kennis van duurzaamheid, personeelsbeleid en algemeen management.

Daarnaast heeft Matthijs enkele ervaringen als jurylid bij aanwervingen voor collega’s bij gemeentelijke bouwdiensten.

Bij Mondea neemt Matthijs de rol op van stedenbouwkundig expert.