Nathalie Decuyper

Team groeiende organisaties

Nathalie Decuyper studeerde in 1998 af als maatschappelijk werker. Na een aantal tijdelijke opdrachten als consulent bij Randstad, loketbediende bij het ACV en opvoedster bij Spermalie verhuisde zij van Brugge naar Sint-Martens-Bodegem en startte ze in april 2002 als maatschappelijk werker bij OCMW Ninove.

Nathalie werkte bij het team activering waarbij ze o.a. instond om het doelpubliek via sociale tewerkstellingsmaatregelen terug in het reguliere arbeidscircuit te brengen. Naast het screenen van de verschillende kandidaten met het oog op een sociale of reguliere tewerkstelling bestond haar taak uit de prospectie en uitwerking van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Binnen de sociale dienst van Ninove zette Nathalie nadien haar schouders als coördinator kinderarmoede. De opvolging en uitwerking van een project rond huiswerkbegeleiding en dit in samenwerking met De Katrol was haar hoofdtaak.

Na 16 jaar in de hulpverlening was de tijd rijp geworden voor een nieuwe uitdaging en kon Nathalie starten bij de dienst personeel van de Stad Ninove als HR Deskundige.

Samen met haar collega’s stond zij in voor de volledige organisatie van selectieprocedures waarbij alle aspecten zoals het opmaken van functiebeschrijvingen, het coördineren van de overlegvergaderingen met de juryleden, de opmaak van interviewleidraden, de selectieprocedure zelf en motivatieverslagen en rapporten aan bod kwamen.

Naast het rekruteringsproces bestonden haar taken uit het up-to-date houden van de formatie en vervangingskader, de administratie en het onthaal van de nieuwe medewerker…

Nathalie werd ook ingeschakeld om samen met het managementteam het nieuwe organogram en de rechtspositieregeling vorm te geven. Een goede en correcte dienstverlening geven aan het personeel was en is voor haar de grootste prioriteit waarbij communicatie centraal staat.
Na 4 jaar als recruiter bij Ninove zette Nathalie begin 2022 de stap naar Hudson als HR officer onsite waar zij instond voor de rekrutering van verschillende medewerkers bij het Agentschap Justitie en Handhaving bij de Vlaamse Overheid.
Nathalie heeft een positieve mindset, neemt graag initiatief en is gedreven om projecten binnen een organisatie van A tot Z uit te werken. Hierbij is zij creatief ingesteld en gaat zij samen met de medewerkers op zoek naar een gedragen resultaat. Een open en transparante communicatie is voor haar heel belangrijk.