Nele Moortgat

Team groeiende organisaties

Nele Moortgat is master in de politieke wetenschappen (optie lokale politiek). Haar eerste professionele stappen zette ze in de politiek als schepen in de gemeente Schelle en beleidsmedewerker van toenmalig minister – president Kris Peeters. Na vijf jaar nam ze bewust afscheid van de politiek om zich te focussen op de organisatorische kant van een lokaal bestuur.

Voor ze startte bij Mondea was Nele actief in het lokaal bestuur Bornem (300 medewerkers). Ze startte er in 2011 als diensthoofd communicatie, onthaal en lokale economie. Ze was er onder andere verantwoordelijk voor projecten als de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe branding van Bornem, de ontwikkeling van de corporate website, het uitwerken van een offline en online personeelsmagazine en het opzetten van een intranet. Maar ook het dagdagelijks onderhouden en verbeteren van de communicatiekanalen en hun strategische inzet binnen de diverse sectoren (oa. Infrastructuur, HR -en eventcommunicatie) en doelgroepen (oa. medewerkers, jeugd, nieuwe inwoners…) maakten haar een communicatieprofessional in hart en nieren. Maar haar drive en goesting reikten verder. In volle integratieperiode tussen gemeente en OCMW stond ze graag mee aan de wieg van de nieuwe organisatie.

Als clustermanager interne zaken en dienstverlening (2017-2020) gaf Nele leiding aan de diensten communicatie en participatie, evenementen, ICT, burgerzaken en onthaal en facility. Ze was projectleider van diverse dienstverleningsprojecten waarbij dienstverlening op maat van de burger aanbieden voor haar de grootste doelstelling blijft. Ze heeft bij deze positieve veranderingstrajecten oog voor alle mogelijke vormen van weerstand zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Ze legt haar focus graag op het verbeteren van de interne organisatie met specifieke aandacht voor participatie en HR. Nele was in Bornem lid van het managementteam en verving de algemeen directeur bij haar afwezigheid. Vanuit het managementteam was Nele het eerste aanspreekpunt binnen haar cluster voor de strategische meerjarenplanning, budgetopvolging en organisatieontwikkeling.