Peggy De Wit

Team sterke technische organisaties

Peggy de Wit is senior expert bij Mondea. Ze is master in de stedenbouw en ruimtelijke planning en werkt sinds 20 jaar als stedenbouwkundig ambtenaar/omgevingsambtenaar bij gemeente Oud-Turnhout.

Haar takenpakket als stedenbouwkundige en omgevingsambtenaar is bijzonder veelzijdig. Zij draagt niet alleen de eindverantwoordelijkheid in het vergunningenbeleid, maar ook in het voorbereiden, opvolgen en finaliseren van alle planningsprocessen – gaande van kleine verkaveling tot RUP-procedures. In ditzelfde rijtje hoort ook het gemeentelijk woonbeleid en de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten thuis.

Dankzij de ver doorgedreven samenwerking die zij wist op te bouwen met haar collega milieuambtenaar, nog voor de invoering van de omgevingsvergunning, is ook het milieuluik geen volledig onbekend terrein voor haar.

Door haar kennis en competenties wordt Peggy regelmatig als jurylid bij aanwervings- of bevorderingsprocedures gevraagd en werd ze door Syntra Limburg aangezocht om opleiding te verzorgen rond ruimtelijke ordening en stedenbouw op de campussen van Westerlo en Genk.
Peggy is secretaris van de GECORO van Oud-Turnhout en heeft een tiental jaren als deskundige gezeteld in de GECORO van Turnhout.