Sara Temmerman

Team groeiende organisaties

Sara Temmerman studeerde in 2010 af als maatschappelijk werker waarna ze haar eerste professionele stappen zette bij de Vlaamse overheid. Als management assistent voor de afdeling Overheidsopdrachten leerde ze vnl. data verwerken, rapporteren en vervulde ze een ondersteunde rol in projecten. Vervolgens werkte ze er als HR deskundige met een focus op payroll en personeelsadministratie. In deze functie werkte ze ook mee aan het project ā€˜digitaal personeelsdossierā€™.

De mogelijkheid om lokaal een verschil te kunnen maken, lokte Sara naar het lokaal bestuur Aalst (1800 medewerkers). Ze startte er in 2011 als recruiter. Sara reorganiseerde het selectieproces, stelde functiebeschrijvingen op, coƶrdineerde en beheerde alle interne en externe aanwervingen en zette haar schouders mee onder diverse soft HR projecten. Ze stuurde de medewerkers van het team aan om enerzijds samen de doelstellingen te bepalen en anderzijds de voortgang te bewaken.

Als expert in werving en selectie gaf ze workshops, zowel aan medewerkers (ā€˜leren solliciterenā€™) als aan interne juryleden (ā€˜leren selecterenā€™). Als gecertificeerd PPA gebruiker, begeleidde ze het traject n.a.v. een grote verhuisbeweging om de front- en back- office medewerkers van de dienst Publiekswerking te (her)positioneren. Ze gelooft dat snelle, objectieve en kwalitatieve selectieprocedures mee zorgen voor een goede employer branding, een project waar ze doorheen de jaren ook aan gewerkt heeft.

Als projectleider mocht Sara, samen met de relevante partners, werken aan enkele uitdagende projecten zoals het digitaliseren en automatiseren van het selectieproces, het opmaken van een nieuwe rechtspositieregeling en het vormgeven van een nieuwe organisatiestructuur. Ook werd Sara tijdens de covid pandemie ingezet als coƶrdinator van het ā€˜corona meldpuntā€™ om een efficiĆ«nte personeelsinzet te garanderen en snel in te spelen op de HR noden.

Bij deze projecten verliest ze de diverse stakeholders en deadlines niet uit het oog en heeft ze aandacht voor een doelgerichte communicatie.
Sara heeft een brede interesse in HR. Daarnaast is ze als kritische denker sterk in het optimaliseren van de interne werking en zet ze in op mensgericht samenwerken.