Sarah Ballard

Sarah Ballard is senior expert binnen Mondea. Na haar bachelor in de geografie, studeerde ze af als organisatiesociologe aan de KULeuven. Deze combinatie van studies verschafte haar een unieke kijk op mens en aarde. Enerzijds heeft ze een sterk analytische blik, anderzijds heeft ze een groot begrip voor de mens en groepsdynamieken. De synergie tussen beide vormt de rode draad doorheen haar carrière.

Alvorens bij Mondea te starten, heeft zij diverse leidinggevende functies opgenomen in verschillende organisaties. Zo bekleedde ze in het begin van haar loopbaan de functie van afdelingsmanager bij Decathlon. In deze functie raakte ze vertrouwd met het aansturen en coachen van een team. Ook proefde ze van het rekruteren van nieuwe medewerkers. Hierna nam ze de functie van district manager op in het Agentschap Wegen en Verkeer in Geel. Zo heeft ze haar analytische en leidinggevende vaardigheden verder kunnen ontwikkelen. Ze stond in voor het adviseren van allerhande vergunningen – bouwvergunningen, nutsvergunningen, evenementen – en het aansturen van een divers team.

Haar expertise in HR heeft ze verder opgedaan als personeelsverantwoordelijke en als HR-coördinator. Als personeelsverantwoordelijke stond ze in voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers en de uitwerking van het onboarding- en retentiebeleid. Als HR coördinator was ze mede verantwoordelijk voor het uitwerken van een gedragen HR beleid voor heel het Agentschap Wegen en Verkeer. Hierdoor is ze welbekend met allerhande HR topics zoals werving & selectie, personeelsplanning, employer branding, loopbaanbegeleiding, re-integratie, psychosociaal welzijn, stages en traineeship. Daarnaast kon ze haar analytische blik werpen op het beheren van het personeelsbeheerssysteem en de werkingsmiddelen voor de werving en selectie. Ten slotte bekleedde ze ook in deze functie een leidinggevende en coachende rol.

Sarah Ballard heeft een recht door zee aanpak die ze steeds combineert met een vleugje humor. Ze staat graag in verbinding met anderen en weet op haar unieke manier het onbewuste bewust te maken. Met haar coachende vaardigheden en oplossingsgerichtheid versterkt ze graag organisaties in de publieke en non-profit sector.