Sofie Claes

Team groeiende organisaties

Sofie Claes heeft zich van bij het begin van haar carrière gefocust op lokale besturen. Haar eerste stappen zetten ze binnen de provincie Antwerpen waar ze ruime ervaring opdeed in de departementen HR en financiën. Functies die ze combineerde ze met een master in overheidsmanagement en –beleid.

Bij de gemeente Kapellen stond ze al snel aan het roer als gemeentesecretaris. In die functie evolueerde het bestuur naar een efficiënte en slagkrachtige organisatie. Haar focus legde Sofie op visie- en strategievorming, BBC, HR, ontwikkeling van medewerkers en een moderne en performante dienstverlening.

Eén project vormt de rode draad doorheen haar carrière: het dorpsontwikkelingsproject in het centrum van de gemeente met onder andere de bouw van een nieuw administratief centrum, een dienstencentrum en een polyvalente zaal. Hier kwamen haar sterktes tot uiting: visievorming, veranderingsmanagement en oplossingsgericht denken.

Sofie werkt resultaatgericht met aandacht voor het menselijke aspect. Ze heeft zin voor verantwoordelijkheid en is besluitvaardig.