Stijn Werbrouck

Team groeiende organisaties

Stijn Werbrouck is senior expert binnen Mondea. Vanuit die rol staat hij voornamelijk in voor projecten binnen de brede vrijetijdssector. Stijn gaat graag evidence based en impactgericht te werk. De medewerkers verliest hij daarbij niet uit het oog.

Alvorens Stijn bij Mondea aan de slag ging, was hij als zwembadcoördinator (2000-2002) actief bij lokaal bestuur Zwevegem en als sportfunctionaris (2002-2015) bij lokaal bestuur Izegem. Hij was er de lead voor sportpromotie, sportbeleid en sportclubondersteuning. Hij schreef verschillende ambitienota’s en werd nauw betrokken bij de visieontwikkeling. Van 2015 tot 2017 was Stijn twee jaar actief als dienstverantwoordelijke beleid en communicatie voor de stad Izegem. Hij was woordvoerder van de stad en trekker en verantwoordelijke van het participatietraject Visie 2030, de ruimtelijke toekomststrategie voor Izegem.
Van 2017 tot 2021 was hij dienstverantwoordelijke bij de sportdienst van de stad Izegem. Daar gaf hij leiding aan de dienst sport en zat hij in de lead bij organisatiebrede projecten, Hij zetelde in het managementteam vrijetijd. Sinds 2019 is Stijn voorzitter sport voor het intergemeentelijk samenwerkingsverband Midwest. In 2021 was hij er parttime actief als coördinator, schreef hij het regionaal plan en lanceerde hij het project masterplan bovenlokale sportinfrastructuur. Dat project werd door de VVSG uitgeroepen tot doorbraakproject regiowerking 2021-2022.

Stijn was ook zelfstandig in bijberoep met zijn Sport en Advies bureau (2014 – 2019), waar hij onder meer de businessplannen voor een aantal vzw’s schreef. Stijn is ook founder van Baristaz, een adviesbureau dat goed bestuur bij verenigingen wil versterken aan de hand van praktijkgerichte procesbegeleiding. Baristaz maakt vanaf 1 januari 2022 deel uit van Mondea.