Tom Berckmoes

Team sterke technische organisaties

Tom Berckmoes volgde een technische opleiding bouwkunde en deed vervolgens een aantal jaar praktische ervaring op bij bouwfirma’s. Nadien werkte Tom bij de stad Antwerpen. Hij ging er aan de slag binnen de groendienst en volgde de opleiding lagere bestuurswetenschappen. In het laatste jaar van deze opleiding specialiseerde hij zich in overheidsfinanciën en ruimtelijke ordening/stedenbouw.

Na de opleiding kon hij aan de slag bij de dienst stedenbouwkundige vergunningen van de stad Antwerpen. Tom’s klantgericht aanpak kwam van pas bij de baliecontacten. Hij begeleidde mensen bij het inkijken van openbare onderzoeken, keek met hen ingediende bouwdossiers na en toetste aanvragen aan de gemeentelijke voorschriften en verordeningen. Tot slot goot hij ze in een technisch advies als voorbereiding op de beslissing door het college. Door het uitbouwen van contacten binnen de stedenbouwkundige diensten van de stad Antwerpen werd de link met bouwtoezicht gemaakt. Dit maakte voor Tom de cirkel rond. Het nazicht en de eventuele handhaving vormen immers het sluitstuk van de verleende vergunning binnen een procedure.

Sinds zijn bevordering als expert bouwtoezicht in de stad Antwerpen ligt Tom’s focus de laatste jaren vooral op het coachen, opleiden, enthousiasmeren en ondersteunen van een team van 12 à 18 toezichters. Gevoelige en complexe dossiers voert hij zelf uit om de vinger aan de pols te houden met de praktijk.

In 2017 volgde Tom de opleiding lokaal toezichthouder milieu. Op die manier wil hij een breder inzicht krijgen in een mogelijk eengemaakt omgevingstoezicht. Vanuit die rol is hij onder andere ook betrokken bij het opstellen van een nieuwe gemeentelijk handhavingsplan.