Tom Lefevere

Team groeiende organisaties

Tom Lefevere is senior expert binnen Mondea. Alvorens hij bij Mondea aan de slag ging, nam hij verschillende rollen op in de non-profit sector.

Zo was hij aan de slag als directeur organisatie binnen Pleegzorg West-Vlaanderen (175 medewerkers) waar hij de diensten ICT, patrimonium, HR en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aanstuurde. Hij was er voornamelijk actief op het vlak van procesoptimalisatie, digitalisering en professionalisering van de organisatie. In de snelgroeiende organisatie bleek een nieuwe, wendbare en flexibele organisatiestructuur en -cultuur immers noodzakelijk. Een wezenlijk onderdeel daarvan was een traject rond leiderschaps- en teamontwikkeling.

Voordien (2017-2020) was Tom actief als HR-manager bij het maatwerkbedrijf Mariasteen (870 medewerkers). Hij was er verantwoordelijk voor de uitwerking en implementatie van een personeelsbeleid binnen de specifieke context van een maatwerkbedrijf. De belangrijkste uitdagingen voor Tom in deze periode waren de invoering van het maatwerkdecreet en de gevolgen ervan op het tewerkstellingsbeleid gecombineerd met de krapte op de arbeidsmarkt. Als lid van het directieteam bepaalde hij samen met zijn collega’s de strategische lijnen van het bedrijf.

Het grootste deel van zijn professionele loopbaan (2002 – 2017) was Tom aan de slag bij de stad en het OCMW van Roeselare (670 medewerkers). Eerst als stafmedewerker personeel (2001- 2008) waar hij enerzijds ingezet werd binnen rekrutering en selectie en anderzijds mee vorm gaf aan het competentiemanagement, vormingsbeleid en het evaluatiesysteem. Daarna (2008-2017) als departementshoofd personeel en organisatie. In die functie stuurde hij de diensten personeelsbeheer, organisatieontwikkeling en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk aan. Hij was er verantwoordelijk voor de opmaak van het jaarlijks personeelsbudget, werkte de rechtspositieregeling en een personeelsbehoeftenplan uit, voerde plaats- en tijdsonafhankelijk werken in, implementeerde een nieuwe organisatiestructuur en -cultuur, integreerde de diensten personeelsbeheer van stad en OCMW en was actief betrokken bij de verzelfstandiging van de bibliotheek en het zwembad wat betreft het personeelsluik. Gedurende een zestal maanden was Tom – in afwachting van de indiensttreding van een nieuwe collega- waarnemend departementshoofd facilitair beheer.