Wim Sempels

Team sterke technische organisaties

Wim Sempels is senior expert bij Mondea. Hij is van origine landschapsarchitect. Zijn opleiding rondde hij af met een stagejaar en een vervolmakingsjaar bij het Duitse studiebureau van dr. H.F. Werkmeister & Martin Heimer in Hildesheim. Na zijn legerdienst bij de luchtmacht begon zijn carrière bij de stad Mechelen op de dienst ruimtelijke planning waar hij meewerkte aan diverse projecten rond stadsvernieuwing. Na twee jaar startte hij zijn eigen studiebureau op met nadruk op de private markt.

Doorheen de jaren evolueerde Wims interesse in de richting van openbare infrastructuurwerken. Vanaf 2008 werkte hij freelance bij de grotere studiebureaus, aanvankelijk als adviseur en later als projectleider publieke ruimte en infrastructuur. Hij deed er ruime beroepservaring op rond wegen- en rioleringswerken met projecten verspreid over heel Vlaanderen. Zijn opdracht: aanbestedingsdossier opmaken van A tot Z: van ontwerp, bestek en coördinatie tot opvolging van de uitvoering.

Sinds 2014 doet OVAM beroep op Wims vakmanschap om als expert schadevergoedingen te bepalen bij bodemsaneringsprojecten. Van 2016 tot 2018 was Wim projectingenieur infrastructuur bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Regelmatig doen studiebureaus zoals Antea Group, Omgeving of Witteveen+Bos beroep op Wim om als leidend ingenieur uitvoeringswerken publieke ruimte op te volgen.

Bij Mondea begeleidt Wim projectmatig weg- en rioleringsdossiers.