Wouter Cools

Team groeiende organisaties

Wouter Cools specialiseerde zich in overheidsopdrachten en ondersteuning van (gesubsidieerde) overheden en bedrijven op vlak van aankopen in meest brede zin van het woord.

Wouter studeerde af als bachelor in de bedrijfseconomie (marketing). Na enkele jaren als accountmanager startte hij in 2014 als verantwoordelijke voor het aankoopbeleid bij lokaal bestuur Beerse. Door zijn focus op verbetering en doelgerichtheid nam de aankoopdienst al snel onder handen. Hij bouwde de dienst uit en structureerde deze voor zowel het gemeentebestuur (incl. scholengemeenschap), OCMW, als AGB Beerse.

Wouter volgde verschillende gespecialiseerde opleidingen om zijn expertise op vlak van overheidsopdrachten (wetgeving, plaatsing en uitvoering) te maximaliseren. Momenteel begeleidt hij de aankoopdienst van Belgoproces.