Opleiding: eerste hulp bij participatie​

Ontbreekt het jou nog aan tijd en handvaten om concreet aan de slag te gaan met jouw participatiebeleid? Maar voel je de druk om concrete resultaten te brengen in je organisatie? Je staat er niet alleen voor!

In dit opleidingspakket zetten we samen met jou de eerste stappen zodat je nadien concreet van start kan gaan in jouw organisatie. Onze experts Ine Plovie, Joris Gallens en Nele Moortgat nemen je mee op pad!

Praktische informatie

650 per persoon

All-in, excl. BTW

19 oktober 2023

Van 9u15 tot 16u30 in Leuven

15 deelnemers

Wil je meer collega's de opleiding laten volgen? We bieden deze ook inhouse

Na de opleiding plannen we nog 2 digitale feedbackmomenten in kleine groepjes collega’s met je in.
Onze experts zoomen in op jullie concrete vragen of project zodat je er ook de maanden nadien niet alleen voorstaat!

❔ Wat & waarom van participatie

✅ In de praktijk: van (beleids)participatie tot co-creatie en burgerinitiatief: een overview van alle mogelijke facetten die bij participatie belangrijk zijn

👉 Stap voor stap zelf aan de slag: we maken samen de vertaalslag naar jouw eerstvolgend participatieproject.

Nadien spreken we nog 2 keer met je af om jouw project individueel op te volgen!

Wil je deze opleiding graag inhouse organiseren om met een grotere groep van collega’s aan de slag te gaan? Dat kan! Wil je deze opleiding graag inhouse organiseren om met een grotere groep collega’s aan de slag te gaan? Dat kan! We voorzien één dag opleiding en een halve dag terugkommoment bij jullie ter plaatse. Tijdens de eerste dag bekijken we in de voormiddag de theorie en het kader rond participatie. In de namiddag gaan we concreet rond participatie in jouw organisatie aan de slag. Tijdens de tweede dag kijken we naar jullie voortgang de afgelopen weken/zoomen en ondersteunen we jullie heel concreet bij jullie participatieprojecten. Een lerend netwerk en een mindset rond participatie binnen jouw organisatie zijn zo geboren! Praktisch 👉 Tijdens een intakemoment bekijken we samen met jou welke stappen reeds gezet werden rond participatie en prikken we 2 data (voor de volledige en de halve dag). We mikken op maximaal 15 deelnemers per sessie. De opleidingsmomenten houden we fysiek in jullie gebouwen zodat niemand de verplaatsing hoeft te maken. 👉De kostprijs bedraagt 3300 euro (exclusief BTW).

Algemene voorwaarden voor MONDEA-opleidingen en activiteiten

Facturatie en betaling

• Na het inschrijven via mondea.be ontvang je automatisch eerst een bevestiging van de inschrijving per mail.
• Facturatiegegevens en/of bestelbonnen kunnen bij de online inschrijving toegevoegd worden tot en met de dag van de activiteit.
• De factuur maken we op na de opleiding, conform de facturatiegegevens die ons gestuurd worden.
• Elke factuur moet ten laatste op de vermelde vervaldatum (30 dagen na de factuurdatum) betaald worden.
• Als deze termijn niet gerespecteerd wordt, sturen we je een eerste betalingsherinnering per mail. Wanneer dan nog geen betaling volgt, zien we ons genoodzaakt om een aangetekende brief te sturen en wordt het verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 25 euro aanmaningskosten.
• Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de deelnemer en kunnen in geen geval verhaald worden op MONDEA, ook bij annulatie van de vorming.

Deelname annuleren

• Een annulatie is enkel geldig als je je afmeldt via info@mondea.be. Je kan tot en met 2 weken voor aanvang online annuleren. Wil je na deze datum annuleren? Of is er iets niet duidelijk bij jouw annulatie, mail naar info@mondea.be. De datum van verzending is de datum die geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden. Annuleer je na deze datum, dan ben je het volledige deelnamegeld verschuldigd.
• Een collega sturen in jouw plaats kan uiteraard en is kosteloos. We vinden het wel fijn als je dit even meldt via mail.

Annulatie of wijziging door MONDEA

MONDEA kan beslissen om een activiteit niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt of wanneer er sprake is van overmacht. We sturen in dat geval uiteraard geen factuur.

MONDEA kan ook omwille van organisatorische redenen beslissen een opleiding te laten doorgaan op een andere plaats of tijdstip of een andere lesgever in te schakelen dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

Privacy en jouw gegevens

MONDEA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens (en dat jouw privacy wordt gerespecteerd). We gebruiken jouw gegevens enkel in kader van de opleiding of het event waarvoor je je inschrijft.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, steeds met het nodige respect voor de GDPR (Verordening EU 2016/679) en alle andere relevante wettelijke bepalingen.

Heb je vragen? Contacteer Nele Moortgat, teamlead communicatie & participatie, via nele.moortgat@mondea.be of 0486 76 66 89.

Schrijf je snel in. De plaatsen zijn beperkt

Persoonlijke gegevens

Organisatie