Project- en programmamanagement

Steeds meer organisaties werken projectmatig, omdat dat houvast biedt bij het realiseren van belangrijke, strategische (verander)opgaven.

Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). We kunnen het programma- en projectmanagement van A tot Z opnemen en ondersteunen.