Team sterke technische organisaties

Het team sterke technische organisaties ondersteunt organisaties op het vlak van grondgebonden zaken.

Concreet zetten we in op interim-management op volgende terreinen: ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit, duurzaamheid, handhaving, patrimonium, technische diensten, facility en uitvoeringsdiensten.  Daarnaast begeleiden we analyse- en optimalisatieoefeningen voor omgevings- technische en facilitaire diensten, … Met Mimi (Mondea Investeren Met Impact) begeleiden we besturen bij het maken van strategische keuzes in het kader van investeringsprojecten. Verder mentoren we leidinggevenden van verschillende organisaties. Onze visie is om niet enkel oplossingen te geven met de best beschikbare technieken maar tegelijk te zoeken naar de behoefte achter de organisatorische en technische vraagstukken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

• Ondersteuning diensten grondgebonden zaken (omgevingsdiensten, uitvoeringsdiensten, technische diensten, facility)
• Interimmanagement
• Projectmanagement
• Assetmanagement
• Procesoptimalisatie
• MIMI (Mondea Investeren Met Impact)
• Mentoring van leidinggevenden
• Ervaring met FMIS
• Communicatiemanagement met onder andere strategische langetermijnplanning, projectplanning, managementrapportering en evaluatie ervan
• …

Ontdek ons team! Klik op de persoon waar je meer over wil weten.