Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Samen laten we jouw organisatie groeien.

MONDEA maakt sinds 2015 publieke en non-profit organisaties sterker. 
Onze meer dan 100 Mondeanen staan gekend om hun expertise en schouder-aan-schouder aanpak met de klant.
Mondeanen gaan geen uitdaging uit de weg. 

Samen laten we jouw organisatie groeien. ​We passen onze aanpak aan aan de vraag:

Organisaties worden voortdurend uitgedaagd om zich aan te passen, en zich wendbaar op te stellen aan een sterk veranderende context.

Het begeleiden van verandering richting een effectieve, efficiënte en wendbare organisatie – dat is net dé kern en dé bestaansreden van MONDEA, en bij uitbreiding de IDEA GROUP.

Veranderingsprocessen begeleiden

Om veranderingsprocessen binnen organisaties in goede banen te leiden, hanteren we de principes van veranderingsmanagement.

Enerzijds vraagt een veranderingstraject een rationeel stappenplan met tussentijdse resultaten en een goede monitoring van de voortgang. Hierin volgen we de inzichten uit projectmanagement.
Anderzijds is verandering een cyclisch -menselijk- gegeven. Niets blijft constant. Net zoals mensen altijd in beweging zijn (komen en gaan, evolutie, inzichten en talenten, nieuwe ambities en maatschappelijke uitdagingen…), zijn ook organisaties op hun menselijke kant altijd in beweging. Vandaar dat we opteren voor een duidelijk veranderplan dat samen met de medewerkers wordt opgebouwd.

Een veranderplan zorgt dat de verandering gestructureerd, gedragen en ingebed in de organisatie kan verlopen. Bovendien zorgt planning voor een houvast op de werkvloer in periodes van verandering – al moet je zo’n plan wel (logisch) regelmatig bijsturen. Co-creatie is volgens onze inzichten een manier om weerstand te reduceren en de menselijke kant van het veranderingsproces optimaal te managen.

We zetten op een snelle en flexibele manier professionals met de nodige passie, kennis en ervaring in als er iemand afwezig is aan het hoofd van een dienst, afdeling of organisatie.

Onze interimmanagers zijn door de wol geverfd en ontzorgen de klant door de leidinggevende verantwoordelijkheden op te nemen zodat de organisatie blijft functioneren. Dit kan zowel in een situatie van ‘lopende zaken’ als in een crisis- of veranderingscontext.

Onze Mondeanen kunnen omgaan met weerstand en een ploeg terug op de rails krijgen. We gaan verder dan louter ‘de zaken draaiende houden’, maar zorgen met een frisse blik dat er structurele verbeteringen in de werking worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen wij ook een tijdelijke projectleider of projectmedewerker ter beschikking stellen, of de nodige capaciteit aanleveren om de continuïteit van diensten te garanderen.

Steeds meer organisaties werken projectmatig, omdat dat houvast biedt bij het realiseren van belangrijke, strategische (verander)opgaven. Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). We kunnen het programma- en projectmanagement van A tot Z opnemen en ondersteunen.

De Mondeaan is als een kameleon. Naast de rollen waarbij we jouw organisatie ontlasten en ondersteunen door de tijdelijk de leiding van een team of (verander)project op te nemen, nemen we vanuit onze ruime expertise en ervaring bij diverse vraagstukken even gemakkelijk de rol op van externe adviseur, begeleider of klankbord. Dit kan zowel om eerder “technische” materie gaan, gaande van omgevingsvraagstukken tot de verdere ontwikkeling van het publiek domein en patrimonium, als op het vlak van personeels- en organisatieontwikkeling.

Mentoring betekent dat één van onze ervaren Mondeanen zijn/haar inhoudelijke kennis en ervaringen één-op-één uitwisselt met zijn/haar mentee, de mentee feedback geeft m.b.t. concrete cases, de mentee vanuit zijn eigen ervaringen concrete inzichten en oplossingen aanbiedt, een ruggensteun vormt voor de mentee en hem/haar begeleidt in zijn/haar groeiproces. In een mentoringtraject kunnen onze mentoren jullie interne veranderingsmanager adviseren over change management, projectmanagement en de balans trachten te bewaken tussen micro en macro management. De verandering wordt van binnenuit getrokken maar achter de schermen, via de mentor, wordt de veranderingsmanager geruggensteund. Op deze manier kan de zeer ruime ervaring van de Mondeanen op een zeer efficiënte manier in de organisatie geïnjecteerd worden.

Onze ervaring breidt zich uit over de diverse topics van de publieke sector, maar we lichten er graag enkele thema’s uit:

Stijn Werbroeck - Teamlead Vrije Tijd bij MONDEA

Vrije tijd

Vrijetijdsbesteding is een belangrijk onderdeel van het leven en heeft invloed op het individueel en maatschappelijk welzijn. Een sterk vrijetijdsbeleid is daarom een essentieel deel van sterke organisaties.

MONDEA ondersteunt: Organisatieontwikkeling (Matthias Vandamme)

Organisatieontwerp

Van begeleiding van veranderingstrajecten tot uitwerken van fusietrajecten. Schouder aan schouder ondersteunen we organisaties met een doordachte aanpak bij tal van organisatieontwikkelingstrajecten

Geert Drooghmans van MONDEA - Team Technische Diensten

Technische diensten

MONDEA bouwt aan sterke technische diensten van lokale besturen. Een efficiënte technische dienst zorgt voor een beter beheer van de openbare ruimte en het patrimonium van het lokaal bestuur.

Omgeving

Versterk jouw omgevingsdienst met strategische visieontwikkeling en geoptimaliseerde procesflows. MONDEA beschikt over een team van gespecialiseerde omgevingsexperten met een ruime kennis en relevante ervaring in de publieke sector

Thema Beleid - Joos Gysen werkt uit op whiteboard

Beleid

MONDEA ondersteunt jouw organisatie van het begin van het beleidsproces tot de evaluatie. Experten met praktijkervaring binnen de publieke of non-profitsector zorgen samen met jou voor een gedragen en onderbouwd beleid.

Bespreking voor de oplevering van een opdracht - Technisch projectmanagement

Technisch projectmanagement

Mondea helpt ambities om te zetten in realisaties.
Het opzetten van een duidelijke projectstructuur en het opnemen van de regierol is hierbij cruciaal.

Sara Temmerman - MONDEA - HR ondersteuning en advies

HR

Samen pakken we jouw strategische en operationele HR uitdagingen aan.
Transformeer uw HR-beleid met onze op maat gemaakte ondersteuning, gericht op het realiseren van duurzame organisatiegroei

Nele en Claudia - Thema communicatie en participatie

Communicatie

MONDEA biedt communicatie-ondersteuning van A tot Z. Strategie is daarbij essentieel. Van het vormgeven van participatieprojecten tot het implementeren van doeltreffende communicatiestrategieën, wij zijn jouw partner.

Het team van MONDEA tijdens de incubator 09/2023

Andere expertisedomeinen

MONDEA maakt publieke en non-profit organisaties sterker. Onze meer dan 100 Mondeanen werken graag schouder-aan-schouder met jou aan oplossingen.

Thema - MIMI

De Patrimoniumplanner

De Patrimoniumplanner helpt besturen bij de opmaak van de langetermijnvisie op hun patrimoniumbeheer.
Ons strategisch patrimoniumplan is daarvoor jouw leidraad voor de komende 5 legislaturen.