Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

MONDEA is onderdeel van de MONDEA & IDEA group

Samenwerken met MONDEA

Ontdek hoe we dit meteen ook samen in de praktijk kunnen omzetten

Samenwerken met MONDEA kan op verschillende manieren. Een vrijblijvend gesprek om je vraag te verhelderen of onze producten en diensten toe te lichten doen we met alle plezier. Contacteer gerust iemand van de collega’s, maak gebruik van het contactformulier op onze website of mail naar info@mondea.be

Wil je het meteen concreet maken? Wij helpen je verder op vier manieren:  

Offertevraag of bestek

Heb je een concrete offertevraag of bestek? We formuleren graag een gepast antwoord. Bezorg ons gerust jouw vraag via info@mondea.be.

Raamovereenkomst strategisch- en belanghebbendenmanagement

Vlaamse overheid

Laat je ondersteunen door MONDEA via het raamcontract strategisch- en belanghebbendenmanagement.

MONDEA kan jouw organisatie ondersteunen bij organisatieontwikkeling via het raamcontract ‘strategisch- en belanghebbendenmanagement’ van het Agentschap Facilitair Bedrijf. Via dit raamcontact kun je rechtstreeks terecht bij ons voor advies en begeleiding.

Strategische vragen kunnen zowel betrekking hebben op beleidsthema’s (meerjarenplanning, ruimtelijk-economische strategie, doelstellingencascade, KPI’s,…) als organisatiethema’s (HR, financiën, digitalisering, communicatie…). Belanghebbendenmanagement gaat over het betrekken van belanghebbenden in de voorbereiding, uitwerking, uitvoering of evaluatie van de strategie.

Niet enkel Vlaamse departementen en agentschappen, maar ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie, provinciebesturen, steden en gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen werken via het raamcontract.

Hoe ga je te werk?

Om te bestellen via het raamcontract zijn er twee werkwijzen. De geschatte totaalprijs bepaalt de werkwijze:

 • Opdrachten tot €75.000 excl. BTW volgen het cascadesysteem. Dit betekent dat de opdracht aan de eerstgeklasseerde dienstverlener wordt aangeboden. Als die niet over de capaciteit of expertise beschikt, komt de tweede aan de beurt en zo verder. Er is ook een mogelijkheid tot ‘rechtstreekse toewijzing’. Dat betekent dat wanneer je in de context van deze specifieke raamovereenkomst en specifiek perceel al eens beroep deed op ons, je voor een bedrag tot €75.000 excl. BTW rechtstreeks opnieuw met ons kan samenwerken zonder toepassing van de cascade, indien er een nauwe samenhang is met die vorige opdracht.
 • Voor opdrachten boven €75.000 excl. BTW geldt mini-competitie. De vijf bureaus die door de Vlaamse overheid werden weerhouden kunnen intekenen en wedijveren voor de opdracht.

 

Het IDEA collectief, waarvan MONDEA deel uitmaakt, staat als eerste gerangschikt voor het perceel strategisch management en als derde voor het perceel belanghebbendenmanagement.

Dit betekent dat voor strategische opdrachten ≤ €75.000 de opdracht als eerste wordt aangeboden aan ons collectief, voor strategische opdrachten > €75.000 geldt mini-competitie. Voor belanghebbendenmanagement staan we binnen de cascade niet op de eerste plaats en zullen kleine opdrachten pas in derde instantie bij ons aangeboden worden. Voor grotere opdrachten doen we evenwaardig mee in de mini-competitie.

Werken met het raamcontract biedt het voordeel dat je zelf geen overheidsopdracht moet organiseren. Bovendien wordt er gewerkt aan vastgestelde maximumprijzen.

Ben je benieuwd? Neem een kijkje op Consultancy in strategisch en belanghebbendenmanagement | Vlaanderen Intern. Let op: deze intranetpagina is enkel toegankelijk voor personen met een login.[1]

Meer informatie is ook beschikbaar bij onze verantwoordelijke voor het raamcontract: Karolien Dezeure, karolien.dezeure@mondea.be, 0498 85 61 00 of Bart Van Herck, bart.vanherck@ideaconsult.be, 0477 26 34 33 of


[1] Als je de pagina’s bezoekt vanop het netwerk van de Vlaamse overheid, ben je in principe automatisch ingelogd. Als je toch een foutmelding krijgt, moet je rechtsboven op de pagina inloggen. Als je pagina’s van buiten het netwerk bezoekt, zal je sowieso moeten inloggen met e-ID of burgertoken. Klik hiervoor rechts bovenaan op “Inloggen”.

Beschik je nog niet over het gebruikersrecht dat toegang verleent tot de catalogus? Dan kan je dat aanvragen bij de lokale beheerder van het gebruikersbeheer in jouw organisatie. Hier vind je een lijst met wie je hiervoor kan aanspreken in jouw organisatie. Je kunt ook contact opnemen met de helpdesk van het gebruikersbeheer.

Raamovereenkomsten organisatieontwikkeling

 MONDEA is één van de dienstverleners binnen de raamovereenkomst ‘organisatieontwikkeling’ van Poolstok. Poolstok omschrijft organisatieontwikkeling als ‘een inspanning om de gezondheid doeltreffendheid en  capaciteit van een organisatie systemisch te verbeteren en zo haar strategische doelen te bereiken en waarde te creëren en te leveren aan haar belanghebbenden.’

Poolstok treedt op als aankoopcentrale, volledig conform de wetgeving overheidsopdrachten. 

Poolstok biedt HR-oplossingen aan uit de volledige employee lifecycle en biedt evenveel diversiteit in het aanbod aan organisatiezijde: van consultancy rond een organisatiestructuur tot omgevingsanalyses naar procesbeschrijvingen. Hun dienstverleningsaanbod is maximaal afgestemd op de diverse P&O-noden van de klanten, marktevoluties, maatschappelijke tendensen en evidence based kwaliteit. We blijven trouw aan onze expertisedomeinen: om die reden bieden we geen activiteiten aan rond loonadministratie, Human Resource Information Systems en de verplichte taken van externe preventiediensten.

Op basis van jouw vraag bekijkt Poolstok welke dienstverlener je kan helpen. Bezorg je vraag aan Poolstok via info@poolstok.be of één van de accountmanagers (Contact | Poolstok). 

Ondersteuning op maat bij je BOA-traject via VVSG

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Lokale besturen die nood hebben aan tijdelijke, korte of langdurige, extra ondersteuning, op maat van hun lokaal bestuur, kunnen daarvoor terecht bij de VVSG. In samenwerking met een aantal partners (Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang – VCOK, Omvorming, Speelmakers, Coaster Consulting, Bataljong en MONDEA) hebben we hiervoor een (betalend) aanbod.

We kunnen ondersteunen bij de verschillende stappen in de uitrol van het decreet:

 • Informeren over het decreet (van MAT, schepencollege of andere betrokkenen, …)
 • Samenstellen van de projectstructuur (interne werkgroep, …)
 • Opmaken van een haalbare en realistisch planning en een plan van aanpak
 • Opmaken van een omgevingsanalyse
 • Het in beeld brengen van het perspectief van kinderen en ouders
 • Betrekken van diverse actoren en gebruikers in verschillende fases van het proces
 • Opstarten van een lokaal samenwerkingsverband
 • Opmaken van een missie en visie rond buitenschoolse opvang en activiteiten
 • Nadenken over de manier waarop je de buitenschoolse opvang en activiteiten kan organiseren
 • Opmaken van een actieplan: bekijken welke acties nodig zijn op korte, middellange en lange termijn
 • Nadenken over hoe je de financiële middelen kan verdelen en het opstellen van subsidiereglementen

Wat mag je verwachten?

 • Je krijgt ter plaatse ondersteuning om het beleid uit te werken en vorm te geven.
 • Je blijft eigenaar van je acties en je traject.


Interesse?

Neem contact op met Stijn Werbrouck via stijn.werbrouck@mondea.be of +32 494 25 82 26.

Raamovereenkomst generieke profielen – Vlaamse overheid

Via dit raamcontract van de Vlaamse Overheid kan een gemeente op een flexibele manier en aan marktconforme voorwaarden op tijdelijke basis generieke profielen inschakelen voor de uitvoering van concrete opdrachten.

Het proces verloopt via de het platform Connecting Expertise. Op die manier krijgen dienstverleners en afnemers transparant zicht op het proces.

Meer informatie via de website van de Vlaamse Overheid.

Vragen? Vul dit formulier in