Liza Musch

Team groeiende organisaties

Liza Musch studeerde in 2008 af als master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie na haar opleiding als bachelor in de Verpleegkunde en postgraduaat in de Geriatrische zorg.

Haar eerste professionele stappen zette Liza in AZ Sint-Lucas te Gent, waar zij als geriatrisch verpleegkundige werkte en later als beleidsmedewerker binnen het zorgprogramma voor de geriatrische patiƫnt.

Zes jaar later nam Liza bewust afscheid van de ziekenhuiswereld en koos zij voor een voltijdse functie als lector binnen de gezondheidszorg in hogeschool Odisee, om zo toekomstige professionals warm te maken voor het zorgberoep. Haar expertise richt zich op klinisch en ethisch redeneren, structuur en organisatie in de zorg, kwaliteitszorg, gerontologie en geriatrie en innovatie in ouderenzorg. Deze topics werden ook gedoceerd aan zorgprofessionals die via Syntra een opleiding genoten ā€˜Beheerder van woonzorgcentraā€™. Liza heeft ook tal van studenten gecoacht op stages in het werkveld, bachelor- en masterproeven begeleid.

Tijdens haar lectorschap werd Liza aangetrokken door de onderzoekswereld. De laatste vier jaar, voor zij aan de slag ging als Mondeaan, werkte zij voor de onderzoeksdienst van Odisee en Vrije Universiteit Brussel. Liza is vertrouwd met het schrijven van (inter)nationale financieringsdossiers (o.a. PWO, KBS, ESF, Interreg, Erasmus+), alsmede het zelf uitvoeren en coƶrdineren van onderzoeksprojecten. Daarnaast was Liza bestuurslid van LifeMe vzw, een vereniging die focust op levensstijlinterventies en de brug slaat tussen de academische wereld en het brede zorglandschap.

Vanuit haar onderzoeksopdracht werd Liza sinds 2017 deeltijds gedetacheerd naar een lokale overheid, ZorgLab Aalst, waar zij enerzijds wetenschappelijke ondersteuning bood bij EU Interreg-projecten rond eenzaamheid, sociale inclusie en buurtgerichte zorg. Anderzijds vervulde zij een adviserende en ondersteunende rol bij zorginnovatieprojecten in Vlaamse woonzorgcentra.

Tijdens haar loopbaan heeft Liza een uitgebreid netwerk opgebouwd met actoren uit diverse (zorg)sectoren. Mensen beschrijven Liza als een open, enthousiaste persoon met een onderzoekende geest en netwerkende en communicatieve capaciteiten. Het rechtstreeks contact met het werkveld en cliĆ«nten is altijd belangrijk geweest voor haar. Liza wordt omschreven als leergierig en onverzadigbaar als het op ontdekken aankomt. Gedreven om ’the extra mile’ te gaan, is zij niet bang om initiatief te nemen, nieuwe mensen te ontmoeten of op zoek te gaan naar nieuwe opportuniteiten.