Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Organisatieontwikkeling en veranderingsmanagement

Organisaties worden voortdurend uitgedaagd om zich aan te passen, en zich wendbaar op te stellen aan een sterk veranderende context. Het begeleiden van verandering richting een effectieve, efficiënte en wendbare organisatie – dat is net dé kern en dé bestaansreden van MONDEA, en bij uitbreiding de IDEA GROUP. Om veranderingsprocessen binnen organisaties in goede banen te leiden, hanteren we de principes van veranderingsmanagement. Enerzijds vraagt een veranderingstraject een rationeel stappenplan met tussentijdse resultaten en een goede monitoring van de voortgang. Hierin volgen we de inzichten uit projectmanagement. Anderzijds is verandering een cyclisch -menselijk- gegeven. Niets blijft constant. Net zoals mensen altijd in beweging zijn (komen en gaan, evolutie, inzichten en talenten, nieuwe ambities en maatschappelijke uitdagingen…), zijn ook organisaties op hun menselijke kant altijd in beweging. Vandaar dat we opteren voor een duidelijk veranderplan dat samen met de medewerkers wordt opgebouwd. Een veranderplan zorgt dat de verandering gestructureerd, gedragen en ingebed in de organisatie kan verlopen. Bovendien zorgt planning voor een houvast op de werkvloer in periodes van verandering – al moet je zo’n plan wel (logisch) regelmatig bijsturen. Co-creatie is volgens onze inzichten een manier om weerstand te reduceren en de menselijke kant van het veranderingsproces optimaal te managen.

Een greep uit onze diensten

Samen laten we jouw organisatie groeien.

Onze diensten bieden we aan in verschillende thema’s.

Ondersteuning in de praktijk