Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak
+32 497 04 08 64

Mondeaan in de kijker

Dennis Peeters

Dennis Peeters behaalde een bachelor sociaal werk in de afstudeerrichting sociaal-cultureel werk met een minor personeelswerk. Tijdens deze opleiding kreeg hij de nodige kaders mee om mensen te motiveren en te coachen, hij toonde daarbij bijzondere interesse voor veranderingsmanagement binnen organisaties. Dennis is zeer gedreven en beschikt over een stevige dosis social skills die hij gebruikt om samen met andere tot gedragen oplossingen te komen.

Dennis startte zijn loopbaan bij Samenlevingsopbouw. In tandem met de huisvestingsambtenaar deed hij de implementatie van het kamerreglement voor de stad Geel. Vanuit de wijkwerking in Geel faciliteerde hij ook de participatiecel, een structureel overleg tussen de buurtbewoners en de sociale huisvestingsmaatschappij. Verder ontwikkelde hij ook een lokale armoedebarometer en sociale effectenrapportage in samenwerking met de dienst Gelijke Kansen.

In 2012 ging hij aan de slag bij samenwerkingsverband Stadsregio Turnhout. Als projectmedewerker Lokaal Woonbeleid gaf hij uitvoering aan het woonbeleid in de gemeenten Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar en de stad Turnhout. Dennis spitste zich toe op het leegstandsbeleid, tweede verblijven en woningkwaliteit, wat leidde tot gezamenlijke belastingreglementen over de vier lokale besturen. Daarnaast gaf hij advies aan burgers inzake (ver)bouwpremies, energielening, energetische renovaties, zorgwonen, enz.
Dennis faciliteerde het overleg tussen de woondienst en de sociale huisvestingsmaatschappij in Turnhout en is anno vandaag nog steeds lid van de raad van bestuur van Huurdersbond Antwerpen. Hij stond mee aan de wieg van de intergemeentelijke woondienst Wonen Stadsregio Turnhout.

Na zijn periode bij Stadsregio Turnhout, werd hij medezaakvoerder van een mediabedrijf. Hier nam hij de dagelijkse leiding over freelancers en webredacteuren, het personeelsbeleid en de externe contacten voor zijn rekening. Hier deed hij de nodige ervaring op met management, communicatie en HR-beleid.

Bij MONDEA is Dennis senior expert lokaal woonbeleid. Daarnaast wordt hij ook ingezet als interim-manager bij Technische diensten en projectmanagement.

Haste la victoria siempre

Enkele projecten

Benieuwd naar de projecten van Dennis Peeters?
Neem eens een kijkje in het onderstaande projectenoverzicht.
JaarKlantProject
JaarKlantProject

Ondersteuning in de praktijk

Lokale besturen staan voor doorstart digitale transitie

Lokale besturen staan voor heel wat uitdagingen. Eentje daarvan is het succesvol doorvoerenvan de eigen digitale transitie. De snelheid waarmee lokale besturen geconfronteerd wordenmet mogelijkheden, maar ook met risico’s zoals cybersecurity, leidt vaak tot een weiniggestructureerde en concrete aanpak. MONDEA pakt de uitdagingen mee aan. Op vlak van data-management en

Lees het volledige artikel »

Actief binnen volgende thema's

Lokale besturen staan voor doorstart digitale transitie

Lokale besturen staan voor heel wat uitdagingen. Eentje daarvan is het succesvol doorvoerenvan de eigen digitale transitie. De snelheid waarmee lokale besturen geconfronteerd wordenmet mogelijkheden, maar ook met risico’s zoals cybersecurity, leidt vaak tot een weiniggestructureerde en concrete aanpak. MONDEA pakt de uitdagingen mee aan. Op vlak van data-management en

Lees het volledige artikel »