Katrien-Geets

Schouder aan schouder samen de fusie in...

Guy Bodeux, algemeen directeur van de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen, vertelt ons hoe hij de inzet van Mondea in het fusietraject…