Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Flowspire en Mondea aan de slag in Brugge

Samen met onze partner, Flowspire, zijn we in Brugge aan de slag bij Mintus. Karolien Dezeure (Mondea) en Julie Heyvaert (Flowspire) begeleiden dit interessante bedrijf in activity based teamwork. Het nieuwe werken gaat hier verder dan een nieuw evenwicht zoeken in hybride werken, het gaat over “activity based werken”(ABT). Waar de keuze steeds in functie van de activiteit gekozen wordt.

Hoe dit traject verloopt? Dat vertellen Karolien en Julie graag zelf:

Wat is jullie aanpak aan de start van dit project?

Julie: “In dit traject hebben we zeven succesfactoren die we gebruiken als leidraad. Deze zeven geven de werking van Flowspire helemaal weer. Één van die succesfactoren is de volgende:

Vertrekkende vanuit de zelfdeterminatietheorie van Ryan & Deci waar autonomie, competentie en belonging key drijvers zijn voor engagement, heeft recent onderzoek aangetoond dat belonging wel eens dé grootste impact kan hebben op het totale engagement van medewerkers. Dit willen wij te allen tijde bewaken in het project om zo engagement en resultaatgerichtheid positief te houden. Meer autonomie enerzijds vergt dus een hoge sense of belonging anderzijds om resultaatgericht te kunnen zijn. Wij zullen in het traject mee stuwen om die sense of belonging aan te wakkeren in infomomenten, opleidingen en ook in onze rol als consultant/adviseur en coach.

We gidsen leiders in dit traject naar een nieuw evenwicht in samenwerken en leidinggeven. Meer bepaald hoe je uiterst moeilijke zaken op een menselijke manier kan brengen. Zo hebben we ons materiaal opgebouwd op 3 niveaus: groeien als organisatie, als team en als leider. En binnen elk van die niveaus stippen we kritische succesfactoren aan. Die maken we concreet in webinars en intervisie momenten. Daarnaast houden we o

ok de vinger aan de pols aan de hand van vragenlijsten.

Karolien: “We werken volgens een bepaalde aanpak, dat we vertalen naar vier fases. Deze vier fases zijn gespreid over één jaar. In de eerste fase, de opstart, bereiden we alles voor. We dompelen ons onder in de relevante input die de huidige context weergeeft. We bekijken de visie, missie, waarden, organisatiestructuur… We organiseren intakegespreken en richten een pilootgroep op. Op deze manier zijn we heel goed voorbereid voor het traject dat ons te wachten staat. Deze opstartfase is cruciaal voor het slagen van een project.

Na de opstart rollen we een proefproject uit binnen de organisatie. Op deze manier kunnen we de centrale principes inzake het Activity Based Teamwork scherpstellen. Tijdens dit proefproject zijn er webinars, intervisiemomenten, vragenlijsten, informatie- en inspiratiemomenten… Allemaal om het project zo goed mogelijk te laten verlopen. Onze laatste fase is zeker geen onbelangrijke. Hier gaan we continue evalueren en bijsturen. Dit zodat de principes die we eerder vastlegden, ook effectief worden uitgevoerd en leven binnen de organisatie.”

Hoe verloopt de samenwerking?

Karolien: “De samenwerking verloopt heel goed, maar hierbij ook graag een pluim voor de klant: Mintus neemt het zelf vast om naar dat ABT te gaan. Het is een knappe keuze om naar ABT om te schakelen, een keuze die tijd en energie kost. Mintus bespaart daar niet op, je ziet dat zij er volledig achter staan. Één keer per maand hebben we een stuurgroep, hier bespreken we de verwachting en het inhoudelijke luik van het project.”

Julie: “Inderdaad, het wordt echt gedragen vanuit de algemeen directeur, ze willen effectief luisteren naar mensen/klanten/organisaties. Ze geloven dat er een nieuw evenwicht is dat beter is voor elke invalshoek/partner.”

Karolien: “Daarnaast vind ik het ook heel fijn om met Julie te mogen samenwerken. Het voelt soms een beetje als een spiegel, omdat wij heel andere denkkaders hebben. Het is heel erg interessant om eigenlijk mezelf ook een stukje te herontdekken en soms andere pistes te nemen dan ik normaal zou doen. We versterken elkaar enorm. Het helpt ook dat Julie geen achtergrond heeft in de lokale besturen of overheden, dit geeft een open en ruime blik.”

Julie: “Inderdaad, de snelheden zijn verschillend tussen privaat en publieke sector, met Karolien haar bril kan ik soms andere inzichten verwerven en omgekeerd. Mijn doel was om in te zetten op projecten waar ik zelf heel veel energie uit haal, dit is er zeker eentje van. Ik leer andere aanpakken en methodieken kennen, dat vind ik heel fijn.”

Zin in een interessant gesprek over een gelijkaardige vraag? Contacteer dan zeker karolien.dezeure@mondea.be

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant