Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak

Met de omgevingsregisseur naar een kwalitatief omgevingsproject

Een omgevingsproject realiseren in Vlaanderen blijkt vandaag de dag niet eenvoudig. De beschikbare ruimte wordt steeds kleiner, de maatschappelijke uitdagingen groter en de weg naar een uitvoerbare vergunning krijgt meer en meer kronkels. MONDEA en KOUCHI, experts in respectievelijk de publieke en private sector, bieden samen een oplossing: de omgevingsregisseur. De omgevingsregisseur zorgt voor een constructieve dialoog en samenwerking tussen alle partijen. We spraken met Werner Van Hoof, senior expert bij MONDEA, over deze onmisbare rol aan de gesprekstafel.

MONDEA en KOUCHI zijn partners in een heel ander speelveld. Waarom sloegen ze de handen in elkaar?

Werner: “Wat ons samenbrengt is de goesting om oplossingen te genereren die maatschappelijke impact te hebben. Onze gemeenschappelijke doelstelling is om een kwalitatieve leefomgeving te realiseren in constructieve dialoog en samenwerking tussen partijen, wij vanuit de overheidssector, KOUCHI vanuit de private sector. En samen stellen we dezelfde frustraties vast op het terrein.”

En die zijn?

De weg naar een omgevingsvergunning wordt steeds complexer. Enerzijds zijn er de maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatimpact, het LEPK, de Blue Deal en Green Deal, … Anderzijds maken de juridisch-technische procedures, allerhande normen en het wetgevend kader het er niet eenvoudiger op. En tot slot is er ook steeds minder ruimte beschikbaar om dingen te doen. Tegen 2040 moet ruimtebeslag volgens de visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen teruggedrongen zijn tot 0. Al die zaken maken een omgevingsproject realiseren een “wicked” vraagstuk. Het laat zich niet eenvoudig structureren en beheersen.”

Waar zit volgens jou de frustratie precies?

“Het gaat vaak om langlopende trajecten, waar verschillende overheden bij betrokken zijn, waarin mondige burgers meer en meer impact hebben op het proces en waar het samenspel tussen ambtelijk werk en politieke besluitvorming moeilijk loopt. In dat proces spreken we niet dezelfde taal en zitten actoren vaak vast in vooroordelen.”

Kinkt allemaal herkenbaar, maar hoe los je dat op?

“Vanuit onze jarenlange praktijkervaring ontbreekt volgens ons nog één partij aan tafel: de omgevingsregisseur, diegene die achter de schermen het proces in handen heeft. Zie het als een neutrale partner die samen met alle betrokkenen, ontwerper, ontwikkelaar, omwonenden, lokaal bestuur, adviserende instanties, … een gemeenschappelijke doelstelling creëert. De omgevingsregisseur brengt alle actoren samen en regisseert het integrale vergunningentraject vanaf het vooroverleg tot en met de eigenlijke omgevingsvergunningsprocedure en het eventuele beroepstraject. Communicatie en inspraakmomenten organiseren, draagvlak creëren, opvragen, bundelen en vertalen van pre-adviezen, … het behoort allemaal tot diens opdracht.”

“Onze regisseur heeft een stevige dosis people skills. Oprechte en oplossingsgerichte dialoog zijn het sleutelwoord in de aanpak. Hij, zij of die stuurt op proces, niet op inhoud. De doelstelling is de projectdefinitie, niet de optelsom van alle individuele belangen. Het werk stopt pas wanneer het toneelstuk vorm kreeg en er een uitvoerbare vergunning op tafel ligt.”

Interesse om jouw project te laten begeleiden door een van onze omgevingsregisseurs?

Contacteer Werner Van Hoof via : +32 476 33 35 49   of  werner.vanhoof@mondea.be

Deze nieuwsberichten vind je wellicht ook interessant