Search

Hallo, wij zijn MONDEA. Samen maken we publieke en social profit organisaties sterker.

Hoe gaan we te werk? Ontdek onze aanpak
MONDEA biedt ondersteuning op maat voor BOA

Ondersteuning van A tot Z

Ondersteuning op maat: BOA

Vanaf 2026 treedt het nieuwe decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) in werking. Dit decreet brengt een aantal belangrijke veranderingen met zich mee, zoals de uitgesproken regierol voor lokale besturen en de financiering van initiatieven en organisaties. 

Om deze veranderingen goed te kunnen implementeren, is het belangrijk om een strategie te ontwikkelen. MONDEA biedt ondersteuning bij dit proces, van begin tot einde. 

Hoe pakken we dit aan?

 • We starten met een grondige analyse van de huidige context 
 • We organiseren participatieve trajecten met stakeholders 
 • We ontwikkelen een menukaart aan opties voor beleidskeuzes 
 • We zorgen voor actieplannen voor de effectieve uitrol 

Wat maakt ons uniek? 

 • Ervaring en expertise. We bieden intussen ondersteuning aan meerdere lokale besturen in het kader van de ontwikkeling en uitrol van een BOA-beleid. 
 • Transparantie en participatie. We werken met een duidelijk stakeholdermodel waarbij we ervoor zorgen dat de belangen van iedereen voldoende aan bod kunnen komen. 
 • Flexibiliteit en maatwerk. We vertrekken vanuit de vraag van het lokaal bestuur en bouwen daarrond een aanpak op. Daarbij hechten we bijzonder belang aan de financiële en intersectorale context van de hervorming 

Hoe werkt het? 

Als je gemeente kiest voor een samenwerking met MONDEA, starten we met een grondige kennismaking met de interne projectleider. Vervolgens gaan we met een lokaal projectteam aan de slag waarbij we een grondige analyse maken van de huidige context. Dit doen we zowel op vlak van gemeentelijke dynamieken als de organisatie van het bestuur zelf. 

We kunnen ondersteunen bij de verschillende stappen in de uitrol van het decreet:

 • Informeren over het decreet (van MAT, schepencollege of andere betrokkenen, …)
 • Samenstellen van de projectstructuur (interne werkgroep, …)
 • Opmaken van een haalbare en realistisch planning en een plan van aanpak
 • Opmaken van een omgevingsanalyse
 • Het in beeld brengen van het perspectief van kinderen en ouders
 • Betrekken van diverse actoren en gebruikers in verschillende fases van het proces
 • Opstarten van een lokaal samenwerkingsverband
 • Opmaken van een missie en visie rond buitenschoolse opvang en activiteiten
 • Nadenken over de manier waarop je de buitenschoolse opvang en activiteiten kan organiseren
 • Opmaken van een actieplan: bekijken welke acties nodig zijn op korte, middellange en lange termijn
 • Nadenken over hoe je de financiële middelen kan verdelen en het opstellen van subsidiereglementen

Hoe kunnen we starten? 

Wanneer je interesse hebt in een traject, contacteer je Stijn via zijn contactgegevens hieronder. 

Contactpersoon BOA

Stijn Werbrouck

Stijn is senior expert bij MONDEA. Hij gaat vooral aan de slag rond de vrijetijdsthema’s. Daarnaast is hij manager van Baristaz waarbij hij samen met een 20-tal vrijetijdsexperts de verenigingen in Vlaanderen versterkt. Je ontmoet hem in de rol van adviseur, procesbegeleider of senior expert, maar ook in die van proces- of interimmanager.

Telefoon: +32 494 25 82 26
E-mailadres: stijn.werbrouck@mondea.be